fbpx
з анестезіології, інтенсивної терапії та медицини болю

Тези

Шановні колеги, 
прийом тез закінчено! 

Оргкомітет симпозіуму готує до друку Матеріали Дванадцятого Британо-Українського симпозіуму «Протоколи vs індивідуалізація лікування в анестезіології та інтенсивній терапії».

У 2020 році Матеріали Симпозіуму будуть надруковані у журналі «МЕДИЦИНА НЕВІДКЛАДНІХ СТАНІВ» (головний редактор – професор  Вадим Ніконов). Цей журнал входить до міжнародних наукометричних баз даних (Google Scholar, CrossRef, WorldCat, РІНЦ (Science Index), «Наукова періодика України» тощо), і у Вас з’являється можливість ознайомити з Вашими досягненнями широку світову анестезіологічну спільноту. Прохання уважно поставитися до тексту, всі цифри повинні бути ретельно перевірені, а матеріал вичитаний і перевірений на помилки.

Основні вимоги до матеріалів наступні:

Мова: українська, англійська або російська.

Об’єм: до 1 аркушу формату А4,

Поля: ліве – 2,5 см, інші – по 2 см,

Гарнітура Times New Roman, кегль 12, інтервал – 1,5.

Структура тез:

  • УДК,
  • прізвище та ініціали авторів;
  • повна назва установи; місто, країна;
  • Назва тези жирним шрифтом;
  • текст у довільній формі. Оригінальні дослідження повинні містити такі розділи:
    вступ, мета, матеріал і методи досліджень, результати, висновки.
  • список літературних джерел: наводити не більше 4-х джерел.

Електронний варіант публікацій надсилати у форматі MS Word. Імена файлів слід подавати за іменами перших авторів українськими або російськими літерами (кирилицею). Наприклад: "Іванов.doc".

Матеріали в електронному вигляді надсилайте на адресу: agalushko@ukr.net

 Останній день прийому матеріалів – 1 березня 2020 року.

За довідками можна звернутись до:

проф. Олександр Галушко, телефони: +38 095 481 55 77; +38 068 958 03 09; e-mail: agalushko@ukr.net