з анестезіології, інтенсивної терапії та медицини болю

Тези

Оргкомітет Симпозіуму готує до друку збірку «Матеріалів Десятого Британсько-Українського симпозіуму» з анестезіології та інтенсивної терапії, присвяченого 100-річчю заснування НМАПО імені П. Л. Шупика.. До друку приймаються тези доповідей українською або російською мовами. Іноземні автори можуть подавати матеріали англійською мовою, в «Матеріалах симпозіуму» ці роботи будуть подаватися в оригіналі та в перекладі українською мовою. Основні вимоги до матеріалів наступні:

Тези доповіді - об’ємом до 1 аркушу формату А4, поля: ліве – 3 см, інші – по 2 см, шрифт Times New Roman 12, інтервал – 1,5.

Структура тез:

  • Назва роботи (ВЕЛИКИМИ літерами),
  • прізвище та ініціали авторів;
  • повна назва установи; місто, країна, e-mail;
  • Текст у довільній формі. Оригінальні дослідження повинні містити: мету, завдання, матеріал і методи досліджень, результати та їх обговорення, висновки.
  • Бібліографічні посилання (список літературних джерел): наводити не більше 4-х джерел.

Електронний варіант публікацій необхідно надсилати по електронній пошті у форматі MS Word. Імена файлів слід подавати за іменами перших авторів українськими або російськими літерами (кирилицею). Наприклад: "Іванов.doc".

Матеріали в електронному вигляді надсилайте на адресу: agalushko@ukr.net

 Останній день прийому матеріалів – 10 березня 2018 року.

За довідками можна звернутись в Оргкомітет:

доцент Галушко Олександр Анатолійович, телефони: +38 095 481 55 77; +38 068 958 03 09; 

або e-mail: agalushko@ukr.net