з анестезіології, інтенсивної терапії та медицини болю

Воркшопи БУС 10

*Зірочкою помічені майстер-класи, які потребують попередньої реєстрації.

Судинні доступи із застосуванням методів візуалізації*

18 квітня, середа, 14:00 – 17:00 
Клінічна лікарня «Феофанія»

57

Проблема судинного доступу у відділеннях інтенсивної терапії вирішується доволі просто у вигляді катетеризації периферичних чи магістральних вен. В той самий час в Україні все ще дуже мало шпиталів, де постановки пацієнтам довготривалого судинного доступу є на потоці. Кількість пацієнтів, яким потрібен даний доступ, постійно в країні зростає. Це зумовлено збільшенням кількості онкологічних та гематологічних пацієнтів, пацієнтів, які потребують довготривалого, замісного парентерального харчування. Не зважаючи на те, що вітчизняні клініки здебільшого обмежені у технічному оснащенні, а лікарі обмежені у можливості навчатися даним методикам імплантації, на Британсько-Українському симпозіумі найдосвідченіші спеціалісти проводять тренінги з техніки УЗ-візуалізації, Rö-верифікації та виконання різноманітних катетеризацій.

 На майстер-класі кожен з учасників ознайомиться з:

  • технікою ультразвукової верифікації судин;
  • видами довготривалих судинних доступів Midline та Piccline;
  • технікою постановки імплантованої системи для в/в вливань (port);
  • технікою постановки тунельної системи для проведення гемодіалізу.

Модератори – А.М. Строкань, В.Ю. Субботін
Кількість учасників  40
Внесок – безкоштовно
*Попередня реєстрація: Базь Тетяна Миколаївна, тел. (067) 336-49-58, (050) 147-51-38, з 10.00 до 16.00 в робочі дні.

Базові навички застосування УЗД в практиці анестезіолога при діагностиці внутрішньочеревних кровотеч та пункції центральних вен.*

19 квітня, четвер, 10:00 - 13:00

28На сьогодні анестезіологи все частіше без участі лікарів-функціоналістів мають можливість використовувати ультразвук у своїй щоденній практиці, що дає змогу підвищити рівень безпеки виконання інвазивних маніпуляцій, таких як катетеризації центральних магістральних судин, а також вчасно і швидко діагностувати можливі причини розвитку шокових станів. Згідно рекомендацій ACEP (American Colleagues of Emergency Physicians) ультразвук є ідеальним швидким обстеженням для оцінки гемодинамічно нестабільних пацієнтів. На сьогодні окреслена нова категорія ультразвукового обстеження (США) – «Реанімаційний ультразвук», що дозволяє за рахунок прямої візуалізації диференціювати шокові стани.

Для вашого практичного вивчення і подальшого застосування ми пропонуємо оволодіти навичками катетеризації магістральних судин під контролем ультразвуку і базовими теоретичними знаннями реанімаційних протоколів FAST, BLUE, RUSH, що покращить точність діагностики недиференційованої гіпотензії у пацієнтів з критичними станами безпосередньо біля ліжка хворого.

Модератори – О.Е. Доморацький, Л.В. Скольська, К.В. Каменюк
Кількість учасників – 30
Внесок  200 грн
Збір за 15 хвилин біля столу реєстрації
*Попередня реєстрація: Базь Тетяна Миколаївна, тел. (067) 336-49-58, (050) 147-51-38, з 10.00 до 16.00 в робочі дні.
 

Травми хребта та спинного мозку: погляд анестезіолога*

19 квітня, четвер, 10:15 - 11:45

220Відсутність постійної настороженості серед лікарів анестезіологів та інтенсивістів щодо наявності хребетно-спинно-мозкової травми (ХСМТ), особливо у постраждалих з поєднаними травмами, може стати причиною поглиблення неврологічного дефіциту і навіть смерті.

На даному майстер-класі будуть розглянуті основні питання клінічної діагностики та візуалізації травм хребта (відео), а також обговорені контроверсійні питання у виборі методу забезпечення прохідності дихальних шляхів, їх переваги і недоліки. Окрім того будуть обговорені основні моменти прийняття командного рішення про негайне чи відстрочене оперативне втручання з метою надання оптимальної допомоги пацієнту. На манекенах будуть відпрацьовані різні методики забезпечення прохідності дихальних шляхів у пацієнтів з проведеною повною лінійною стабілізацією хребта, розглянуті дії лікаря анестезіолога при складних дихальних шляхах, при наявності мінімального матеріально-технічного ресурсу, відпрацьоване проведення огляду та ведення документації (чек-листи) неврологічного дефіциту в динаміці, обговорені питання інтенсивної медикаментозної терапії.

Модератори – Крамарева О., Лісянський М., Кучинська І.
Кількість учасників – 20
Внесок  безкоштовно
Збір за 15 хвилин біля столу реєстрації
*Попередня реєстрація: Базь Тетяна Миколаївна, тел. (067) 336-49-58, (050) 147-51-38, з 10.00 до 16.00 в робочі дні

Практичні аспекти екстракорпоральної підтримки*

19 квітня, четвер 11:45-13:15

Сучасний рівень розвитку медичних технологій призвів до того, що лікування може бути запропоновано таким категоріям пацієнтів, які раніше вважалися некурабельними.  Не в останню чергу це стосується невідкладних станів, які потребують екстракорпоральної підтримки дихання та кровообігу. Цей семінар буде охоплювати кілька тем, пов'язаних з проведенням ЕКМО в клінічних умовах: варіанти катетеризацій для проведення ЕКМО у залежності від конкретних потреб пацієнта, технічне оснащення, комплектація і структура контурів екстракорпорального життєзабезпечення, ініціювання, управління, відлучення і припинення ЕКМО. Спеціальні обставини - зміна компонентів схеми ЕКМО, використання інших методів екстракорпоральної терапії під час проведення ЕКМО.

Модератори – О.М. Дружина
Кількість учасників – 20
Внесок – безкоштовно
Збір за 15 хвилин біля столу реєстрації
*Попередня реєстрація: Базь Тетяна Миколаївна, тел. (067) 336-49-58, (050) 147-51-38, з 10.00 до 16.00 в робочі дні.  

Командна робота при травмі за стандартизованою системою надання допомоги ITLS. Протоколи надання допомоги PALS, ALS.*

19 квітня, четвер, 10:15 - 12:30
19 квітня, четвер, 14:15 - 17:45

Швидка і точна оцінка стану травмованого пацієнта за системою САВСDE дозволяє вчасно провести ресусцитацію і стабілізацію стану пацієнта відповідно до визначеного пріоритетного пошкодження. На майстер-класі будуть детально розглянуті протоколи первинного огляду травмованих відповідно рекомендацій International Trauma Life Support (ITLS), а також розглянутий структурований підхід до оцінки та стабілізації критично хворих пацієнтів відповідно рекомендацій American Heart Association.
Під час воркшопу буде проведена демонстрація в режимі реального часу з поясненнями і відповідями на наступні запитання:

- отримання інформації про випадок та виїзд на місце випадку;
- швидкий огляд місця пригоди, отримання додаткової інформації, що знадобиться при подальшій роботі з постраждалими;
-вступна оцінка постраждалого та зміни алгоритму дій в залежності від її результатів;
-первинний огляд постраждалого;
-повторний огляд постраждалого та як часто і коли його проводити;
-вторинний огляд постраждалого.

Продовження майстер-класу буде ознайомлення з концепцією командної динаміки, яка рекомендується American Heart Association при наданні невідкладної допомоги дорослим та дитячим пацієнтам в критичному стані.

Модератори – Кривонос Ю.М., Іць В.В., Бондар Ю.К., Кучинська І.А.
Кількість учасників – 30
Внесок  безкоштовно
Збір за 15 хвилин біля столу реєстрації
*Попередня реєстрація: Базь Тетяна Миколаївна, тел. (067) 336-49-58, (050) 147-51-38, з 10.00 до 16.00 в робочі дні.

Сателітний симпозіум «Сучасні досягнення нутритивної підтримки у пацієнтів в ургентних станах», (зал E, радіохірургічний корпус)

19 квітня, четвер, 11:00-13:15

Нутритивна підтримка є невід′ємною частиною сучасних протоколів раннього відновлення хірургічних пацієнтів (ERAS-protocol) і ведення пацієнтів у невідкладних станах. Адекватна нутрітивна підтримка знижує ризик внутрішньогоспітальних інфекційних ускладнень, ризик смертності та тривалість перебування пацієнтів у лікувальному закладі. Сучасні стандарти нутритивної підтримки передбачають використання багатокомпонентних препаратів для парентерального харчування (3СВ).

Голови – С.О. Дубров, Ю.Ю. Кобеляцький, І.І. Лісний, Я.М. Підгірний
Кількість учасників – необмежена
Внесок – безкоштовно 

Відкрита нарада опорної кафедри

19 квітня, четвер, 13:30-14:00
(зал D, адміністративний корпус)

 Загальна тенденція в післядипломній освіті полягає у спрямуванні учбового процесу на відпрацювання практичних навичок і симуляції роботи з пацієнтом в критичних ситуаціях. Тому на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії вже з 2014 р. заключний екзамен в інтернатурі включає елементи Об'єктивного структурованого клінічного іспиту (аналог британського OSCE). Основною особливістю OSCE є те, що екзаменатори, для зарахування правильних відповідей використовують раніше прописані еталони правильного виконання практичних навичок, а також критерії прийняття клінічних рішень.

На кафедрі анестезіології з інтернами регулярно проводяться заняття з відпрацюванням практичних навичок на манекенах та симуляцій критичних станів в анестезіології, а для лікарів ПАЦ організовуються майстер-класи із відпрацюванням навиків роботи в медичній команді. Протягом наради будуть обговорені основні елементи навчального процесу і методи контролю (OSСЕ), як для інтернів, так і для лікарів ПАЦ, які проходять навчання на кафедрі анестезіології та ІТ НМАПО імені П.Л. Шупика.

Модератор – О.А. Лоскутов
Кількість учасників – необмежена
Внесок  безкоштовно

Робоча нарада головного позаштатного анестезіолога МОЗ України.

19 квітня, четвер, 14:00-15:30

Під час робочої наради будуть заслухані річні звіти головних спеціалістів різних областей України. Також будуть обговорені перспективи застосування міжнародних клінічних протоколів для перекладу та використання у практичній діяльності лікарів-анестезіологів. На порядку денному – обговорення про розширення додатку 4 до наказу МОЗ сайтами з анестезіології. Обговорення питання про створення і затвердження чек-листів як рекомендаційних при описанні виконання основних дій (маніпуляцій) у клінічній анестезіологічній практиці.

Модератор – С.О. Дубров
Кількість учасників – необмежена
Внесок – безкоштовно

«Тяжкий дихальний шлях»*

Частина 1 – 19 квітня, четвер, 14:00 – 16:00
Частина 2 – 20 квітня, п'ятниця, 14:00 – 15:45

Автори даного тренінгу представлять проблему тяжких дихальних шляхів з акцентом на практичне вирішення питання. Протягом майстер-класу учасники матимуть змогу відпрацювати розширені навички встановлення контролю над «тяжкими дихальними шляхами» на різних манекенах,  виконати конікотомію на препаратах трахеї за класичними методиками і з допомогою набору для одномоментної конікотомії, навчитися технікам роботи із бронхоскопом (МАF Olympus) та оволодіти технікою відеоларингоскопії та інтубації за допомогою ретромолярного ендоскопа (Storz).

Друга частина майстер-клас, яка буде проводитись у наступний день (п´ятниця, 20 квітня), присвячена технікам інтубації трахеї за допомогою відеоларингоскопів та фіброоптичних приладів, а також хірургічним методам забезпечення прохідності дихальних шляхів. Відпрацювання алгоритму DAS (Difficult Airway Society), технік балонної (Blue Dolphin, СООК) і дилятаційної (Blue Rhino) трахеостомій на зліпках людської трахеї. Особливий акцент на виконанні складної екстубації за допомогою обмінних сетів (Exchange set,CООК). Крім того, на майстер-класі буде приділено уваги до ведення тяжких дихальних шляхів в акушерстві. 

Модератори – 1 частина: О.Е. Доморацький, В.Ю. Садовий, А.В. Сергієнко, М.А. Дем´янчук
                              2 частина: О.О. Буднюк, О.Е. Доморацький, М.В. Тарасенко
Кількість учасників – 30
Внесок 300 грн (вартість вказана за 2 дні навчання)
Збір за 15 хвилин біля столу реєстрації
*Попередня реєстрація: Базь Тетяна Миколаївна, тел. (067) 336-49-58, (050) 147-51-38, з 10.00 до 16.00

Кадавер-воркшоп*

20 квітня, п'ятниця
 

1 група - 9:00 - 10:30 
2 група - 10:40 - 12:10 
3 група - 12:20 - 13:50

50Методика тренінгу з використанням кадавера користується у світі широкою популярністю і застосовується уже більше десятиліття, а в Україні вперше вона була використана на БУС-6 у 2014 році, і кожний рік ми не тільки продовжуємо добру традицію проведення кадавер-воркшопу, а і розширюємо програму, тривалість курсу, а також кількість учасників та модераторів. Програма майстер-класу досить насичена: Топографо-анатомічні особливості розташування нервових сплетінь, які блокуються під час анестезії верхньої та нижньої кінцівок та поперекового сплетіння. Техніка та відпрацювання блокад. Сонографічна  візуалізація судинно-нервових пучків. 

Модератори – А.М. Строкань, Роман Ґрех, В.С. Фесенко, Ю. Куйбіда, В.В. Марцинів, А.А. Альбокрінов, В.І. Коломаченко, Б.В. Михайлов, Р.П. Чаплинський, У.А. Фесенко, В.В. Білошицький

Кількість учасників  75

Внесок – 500 грн.

Збір за 15 хвилин біля столу реєстрації
*Попередня реєстрація: Базь Тетяна Миколаївна, тел. (067) 336-49-58, (050) 147-51-38, з 10.00 до 16.00 

Демонстрація інтервенційних технік медицини болю: каудальні та інтерламінарні епідуральні ін'єкції (блокади)*

20 квітня, п'ятниця, 14:00 – 15:00

Епідуральні ін'єкції стероїдів (епідуральні блокади) являють собою введення невеликих об'ємів місцевих анестетиків, кортикостероїдів та інших агентів до епідурального простору з метою зменшення чи припинення аксіального чи корінцевого вертеброгенного болю. Ін'єкції зазначених препаратів можуть виконуватися за допомогою одного з трьох основних доступів: каудального (крижового), інтерламінарного та трансфорамінального. Зазвичай такі блокади виконуються під рентгенконтролем з використанням контрастних речовин для безпечної доставки кортикостероїду до визначених за даними МРТ або КТ ділянок патологічних змін (вип'ячування міжхребцевих дисків, стеноз хребтового каналу, стиснення нервових корінців), які, відповідно до клінічних даних, можуть бути джерелом болю.

У ході майстер-класу учасникам буде продемонстрована техніка виконання каудальних та інтерламінарних (на поперековому та шийному рівнях) ін'єкцій.

Окрім того, буде продемонстрована соноанатомія хребта (основні структури які підлягають візуалізації). Виконання під УЗ контролем medial branch block, fascet joints block на поперековому рівні хребта. За допомогою УЗ верифікації визначення найбільш вдалих міжхребцевих проміжків для виконання спінальної анестезії та визначення відстані до інтратекального та епідурального просторів.

Модератори – В.В. Білошицький, А.М. Строкань, Р. Ґрех
Кількість учасників  15

Внесок – 200 грн.

Збір за 15 хвилин біля столу реєстрації
*Попередня реєстрація: Базь Тетяна Миколаївна, тел. (067) 336-49-58, (050) 147-51-38, з 10.00 до 16.00  

Каудальна анестезія: сучасний погляд на сторічну методику*

20 квітня, п'ятниця, 15:10-16:10

 Каудальна анестезія застосовується багато років і є самим безпечним доступом до епідурального простору. Перша публікація про цю методику була ще у 1901 році. При сумлінному виконанні методики пошкодження спинного мозку й субарахноїдальна ін’єкція маловірогідні. На сьогодні сакральна анестезія незаслужено «забута» в знеболюванні дорослих і, в основному, використовується в педіатричній практиці. 

Під час майстер-класу ви отримаєте знання про можливості застосування, техніку виконання та препарати, що найкраще застосовувати при використанні даної методики.

Модератори – Д.О. Дзюба, С.М. Недашківський
Кількість учасників  15
Внесок – 150 грн
Збір за 15 хвилин біля столу реєстрації
*Попередня реєстрація: Базь Тетяна Миколаївна, тел. (067) 336-49-58, (050) 147-51-38, з 10.00 до 16.00 

Практичні аспекти проведення респіраторної підтримки

20 квітня, п'ятниця, 9:00-11:15

Майстер-клас полягає у послідовній демонстрації різних аспектів респіраторної підтримки. О.Е. Сатишур (Білорусь) продемонструє практичні принципи застосування адаптивної та інтелектуальної штучної вентиляції легень (ШВЛ). Автори майстер-класу спочатку зупиняться на принципах підбору лицьової маски та вибору параметрів неінвазивної вентиляції (НІВ). В заключній частині будуть продемонстровані прості та показові методи моделювання порушення механічних властивостей легень, а також методи респіраторної підтримки при цих порушеннях.

Модератори – Л.В. Згржебловська, М.М. Пилипенко, В.Ю. Артеменко
Кількість учасників – необмежена
Внесок  безкоштовно

Методика пункцій і катетеризацій магістральних судин без візуалізації («сліпим методом»). Відпрацювання навичок катетеризації центральних вен та артерій на манекенах*

20 квітня, п’ятниця, 09:00 - 11:00

Катетеризація центральних магістральних судин і надалі залишається однією із важливих маніпуляцій у інтенсивній терапії та анестезіології. Беззаперечним фактом є те, що ультразвукова візуалізація у режимі реального часу при катетеризації центральних вен є важливим предиктором попередження розвитку можливих ускладнень, здебільшого, механічного характеру. Проте не у всіх анестезіологів є така можливість, і лікарі надалі користуються методикою анатомічних орієнтирів та взаємозв′язку із оточуючими структурами

Анатомічні знання і навики мінімізують розвиток ускладнень. На практичному воркшопі ви знайдете для себе різноманітні альтернативні варіанти внутрішньовенних доступів для катетеризації внутрішніх та зовнішніх яремних вен, підключичних вен, стегнових вен та артерій, покази, протипокази у виборі катетеризацій різних судин, ускладнення, правила асептики, вибору катетерів, догляду за катетерами.

Модератори – О.А. Лоскутов, Г.В. Колесников
Кількість учасників – 20
Внесок  200 грн.
Збір за 15 хвилин біля столу реєстрації
*Попередня реєстрація: Базь Тетяна Миколаївна, тел. (067) 336-49-58, (050) 147-51-38, з 10.00 до 16.00 в робочі дні

 Практичні аспекти надання допомоги при тяжкій дихальній недостатності і при масивних кровотечах

20 квітня, п’ятниця, 11:30-13:00

Paolo Pelosi (Італія) 11:30 -12:15    Варіабельна вентиляція у пацієнтів, що перебувають у критичному стані: чи хаос накраще?

Fabian Kooij (Нідерланди) 12:15 -13:00    Невідкладне забезпечення прохідності ДШ та невідкладне лікування масивних кровотеч.

В ході першої частити майстер класу Paolo Pelosi поділиться досвідом проведення респіраторної підтримки у різних пацієнтів, що перебувають у критичному стані (з первинним ушкодженням легень і з екстра легеневим ГРДС). В дискусії з учасниками буде найдена відповідь на запитання - до якої міри слід керуватися клінічними настановами чи протоколами, а де місце для індивідуалізації респіраторної підтримки?

В своїй частині воркшопу Fabian Kooij викладе сучасний європейський підхід до невідкладних заходів, який ліг в основу створення міжнародної системи надання допомоги при тяжкій травмі. Фокус буде на послідовності вибору техніки та засобів забезпечення прохідності ДШ, а також на послідовності вибору засобів для гемотрансфузії при лікуванні масивних кровотеч.

Модератори – М.М. Пилипенко, І.А. Кучинська, В.Ю. Артеменко, О.Ю. Хоменко
Кількість учасників – необмежена
Внесок  безкоштовно

Базова та розширена СЛР у дорослих та дітей із симуляцією критичних ситуацій при проведенні анестезії* 

20 квітня, п'ятниця - 11:30-13:00
21 квітня, субота - 12:00-13:30

Майстер-клас буде проводитись відповідно до сучасних міжнародних стандартів симуляційного навчання із опрацюванням останніх рекомендацій Європейської Ради Реанімації (ERC 2017) та з використанням сучаснішого обладнання та манекенів. Серед модераторів сертифіковані інструктори Європейської Ради Реанімації у дорослих та дітей.

Планується розподіл учасників на дві групи з ротацією: в одній групі опрацьовуються навички проведення СЛР у дорослих, а у другій групі – у дітей, враховуючи великий попит лікарів анестезіологів, які працюють у районних лікарнях і стикаються як з дорослими, так і з дітьми різних вікових груп, в тому числі з новонародженими у родзалі.

 

Модератори – Л.Д. Танцюра, І.В. Кисельова, І.І. Мигаль, О.Г. Крамарєва, І.В. Кузмінський, І.А. Кучинська
Кількість учасників – 20 (2 групи по 10 осіб)
Внесок – 100 грн
Збір за 15 хвилин біля столу реєстрації
*Попередня реєстрація: Базь Тетяна Миколаївна, тел. (067) 336-49-58, (050) 147-51-38, з 10.00 до 16.00 в робочі дні. 

Сесія запитань та відповідей (зал В). Запитання та відповіді: що крок за кроком робити із серцево-судинними пацієнтами, які надходять до ВІТ?

20 квітня, п'ятниця, 14:45 -15:30

Відсоток пацієнтів із супутньою кардіальною патологією займає значне місце в роботі будь-якого анестезіолога. На даній сесії будуть обговорені основні принципи роботи з такою категорією пацієнтів і профілактика кардіальних ускладнень і ризику.

Лектори – Pawel Nadziakiewicz (Польща)
Кількість учасників – необмежена
Внесок  безкоштовно

 

Розбір клінічних випадків 

20 квітня, п'ятниця, 16:45 - 18:00

Традицію проведення сесії розбору клінічних випадків на БУС розпочали у 2014 році. З тих пір ми щорічно отримуємо від учасників симпозіуму клінічні випадки та виносимо їх на обговорювання. Презентації та розбір клінічних випадків є потужним навчальним заходом, в ході якого показово демонструються теоретичні аспекти тієї чи іншої проблеми на прикладі реальної клінічної ситуації. В практиці анестезіолога інколи трапляютсья рідкісні або незрозумілі випадки. Залучення до дискусії багатьох практикуючих лікарів і науковців дозволяє вислухати різні думки та знайти найбільш оптимальне рішення для конкретної ситуації. Іноді навіть несподіванно виявляються помилки, про які даже не підозрювали автори клінічної ситуації. Але ми вчимось не лише на помилках, а і на вірних діях теж.

Модератори – М.В. Бондар, І.В. Кисельова
Кількість учасників – необмежена

 Ультразвукова діагностика в практиці анестезіолога – просунуті навики*

20 квітня, п’ятниця, 16:15 - 18:15

 Майстер - клас розроблений для лікарів інтенсивної терапії, які володіють базовими навичками УЗД. На сьогодні окреслена нова категорія ультразвукового обстеження (США) – «Реанімаційний ультразвук», що дозволяє за рахунок прямої візуалізації диференціювати шокові стани. У аспекті проблемно-орієнтованого лікування буде ретельно вивчений протокол FoCUS, який дає можливість детально оцінити гемодинамічний і волемічний статус пацієнта безпосередньо біля ліжка хворого.  Відомо, що пацієнти з гіпотензією або шоком мають високий рівень смертності, окрім того інколи традиційні фізикальні методи обстеження можуть вводити в оману. FoCUS  об’єднує вивчення наступних показників: виявлення наявності рідини в перикарді, загальну скоротливість лівого шлуночка, робота правих відділів серця, оцінка переднавантаження, що дозволяє у максимально короткий термін віддиференціювати шокові стани із наступним вибором тактики лікування за принципом «point-of-care».

Модератори – О.Е. Домарацький, Л.В. Скольська, К.В. Каменюк
Кількість учасників – 30 (групи по 10 осіб).
Внесок  200 грн
Збір за 15 хвилин біля столу реєстрації
*Попередня реєстрація: Базь Тетяна Миколаївна, тел. (067) 336-49-58, (050) 147-51-38, з 10.00 до 16.00 в робочі дні

Школа інгаляційної анестезії. Відпрацювання методики дозування севофлурану.
Клінічні сценарії

20 квітня, п’ятниця, 11:30 -13:00

Інгаляційна анестезія вимагає таких же підходів до дозування, як і внутрішньовенна анестезія. Методика розрахунку гіпнотичної дози севофлюрану, методика розрахунку підтримуючої дози анестезії, а також імітація клінічної картини вводного наркозу севофлюраном і підтримка анестезії будуть представлені на цьому майстер-класі. Під час майстер-класу також будуть продемонстровані клінічні сценарії проведення анестезії із використанням інгаляційних анестетиків. Також слухачам буде прочитана лекція про основні методики визначення мінімальної альвеолярної концентрації під час інгаляційної анестезії.

Модератори – О.А. Лоскутов
Кількість учасників – необмежена
Внесок  безкоштовно

Основи неврології для анестезіолога

21 квітня, субота, 10:00 -11:00

 Як оцінити неврологічний статус хворого? Як без КТ чи МРТ встановити топічний діагноз? Як визначити тип коми у пацієнта – чи вона неврологічна, чи метаболічна? Як правильно і послідовно провести неврологічний огляд і оцінити виявлені зміни? Як застосовувати сучасні шкали – NIHSS та FOUR у хворих і навчитися робити орієнтовний неврологічний прогноз? Відповіді на ці та інші питання Ви зможете отримати, відвідавши майстер-клас «Основи неврології для анестезіолога».

Модератори: О.А. Галушко, М.А. Тріщинська
Кількість учасників – необмежена
Внесок  безкоштовно

Діагностика і комплексна корекція придбаних коагулопатій

21 квітня, субота, 11:00 - 12:00

Добре відомо, що ризик тромбоемболічних ускладнень дуже високий після проведення оперативних втручань, у пацієнтів із тяжкою травмою, при тривалій імобілізації, та ін. Існує достатньо велика кількість лабораторних маркерів, які дають можливість визначити наявність протромботичних станів (протромбіновий індекс, активований частковий тромбопластиновий час, та ін.), ранніх стадій розвитку тромбозу (наприклад Д-димер), проте їх різнорідне використання не дає чітку уяву про стан системи гемостазу в цілому.

Саме біохімічні методи визначення функціонального стану системи гемостазу поступово уступають місце інструментальним методикам, які дозволяють у режимі реального часу отримати дані про динаміку тромбоутворення, починаючи від початкового етапу коагуляції аж до лізису згустка. Графічні зображення досліджуваного процесу і всі зареєстровані параметри при цьому можна спостерігати в динаміці на моніторі власного компьютера. Протягом даного майстер- класу будуть обговорені та інтерпретовані основні показники системи гемостазу, які визначаються інструментальними методиками, а також пояснені принципи проведення інструментальних досліджень.

Модератори – О.О. Тарабрін, М.В. Бондар
Кількість учасників – необмежена
Внесок  безкоштовно

Відкриті запитання з антибіотикотерапії тяжких інфекцій

21 квітня, субота, 12:00 -14:00

Планується проведення майстер-класу у вигляді запитань і відповідей, які стосуються проблем раціональної антибіотикотерапії, еволюції мікробного пейзажу відділень інтенсивної терапії і сучасних тенденціям формування антибіотикорезистентності.

Модератори – Л.А. Харченко; С.О. Дубров, М.В. Бондар, М.М. Пилипенко
Кількість учасників – необмежена
Внесок  безкоштовно

 Сучасні методи забезпечення прохідності дихальних шляхів

21 квітня, субота, 09.00-10:00

Планується проведення майстер-класу у вигляді запитань і відповідей. Під час майстер-класу присутні матимуть можливість обговорити із експертами ключові аспекти  прийняття рішень при виникненні проблеми контролю над дихальними шляхами із застосуванням сучасного обладнання.

Модератори – О.Е. Доморацький, Юрій Куйбіда, М.А. Шостак
Кількість учасників – необмежена
Внесок  безкоштовно

 Практичні аспекти вибору параметрів вентиляції. Рекруітмент легень.

21 квітня, субота, 10.00-12:00

У ході майстер-класу модератори продемонструють підходи до вибору параметрів респіраторної підтримки при різних варіантах дихальної недостатності. Особливої уваги буде приділено визначенню показів до проведення рекруітменту легень, а також параметрам вентиляції під час його проведення.

Модератори: Л.В. Згржебловська, М.М. Пилипенко
Кількість учасників – необмежена
Внесок  безкоштовно

Практичні аспекти застосування УЗД легень для анестезіолога та інтенсивіста*

21 квітня, субота, 10:30-11:30

Для виявлення та оцінки патологічних станів у грудній клітці у пацієнтів відділення інтенсивної терапії можуть використовуватися різні методи візуалізації. Однак ультразвук - це хороший діагностичний інструмент, що характеризується високою інформативністю, безпечністю (без додаткового інонізуючого впливу на критично хворих пацієнтів), а також не потребує залучення додаткових ресурсів для транспортування хворих чи переміщення їх між відділеннями. Ультразвукове дослідження грудної клітки відіграє важливу роль при діагностиці різних патологій: наявність плеврального випоту, консолідація легень, інтерстиціальний синдром, пневмоторакс, легенева емболія, новоутворення, тощо.

Під час майстер-класу будуть продемонстровані основи ультразвукового огляду грудної клітки та діагностики основних патологічних станів, що можуть зустрічатися в практиці лікаря анестезіолога.

Модератори – Ігор Жуков (США), А.М. Строкань
Кількість учасників – 20
Внесок – безкоштовно
Збір за 15 хвилин біля столу реєстрації
*Попередня реєстрація: Базь Тетяна Миколаївна, тел. (067) 336-49-58, (050) 147-51-38, з 10.00 до 16.00 в робочі дні.