Британсько-Український Симпозіум
з анестезіололгії, інтенсивної терапії та медицини болю
Київ 2013, 25-26 квітня

British-Ukrainian Symposium
of Anaesthesiology, Intensive Care and Pain Medicine
Kyiv 2013, April 25-26

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65