Британсько-Український Симпозіум
з анестезіололгії, інтенсивної терапії та медицини болю
Київ 2014, 24-25 квітня

British-Ukrainian Symposium
in Anaesthesiology, Intensive Care and Pain Medicine
Kyiv 2014, April 24-25

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84