fbpx
з анестезіології, інтенсивної терапії та медицини болю

Реєстрація доповідачів

Заявки на доповіді та/або проведення майстер-класів приймаються до 20 квітня 2023 р.

Прізвище*

Ім'я та по батькові*

Науковий ступінь*

Вчене звання*

Посада*

Назва закладу і підрозідлу, де Ви працюєте*

Місто*

Ваш email*

Форма участі
НаживоВідеозапис

Завантажте своє фото*
Назва файлу - Прізвище латинськими буквами (Petrenko.jpg)

Розмір файлу - не менш ніж 200 пікс. по ширині. Якщо файл перевищує 5 Мб, будь ласка, відправте його на адресу bus-conference@ukr.net з поміткою "Лектор БУС-15 - П.І.Б"

Теми доповідей

Натискаючи кнопку "Надіслати", Ви підтвержуєте вірність своїх даних та згоду на публікацію матеріалів Ваших доповідей в інтернет-ресурсах.

Виходячи з необхідності безперебійної онлайн-трансляції дистанційних доповідей Оргкомітету необхідно заздалегідь завантажити їх до «хмари», Оргкомітет наполегливо просить підготувати та завчасно надіслати відео-доповіді в форматі MPEG4 через файлообмінник на адресу bmv.anest@ukr.netдо 20.04.2023 р.  
(В темі листа  помітка "БУС-15_Доповідь_Прізвище автора")

Абстракти та тези доповідей конференції надсилати до 10 квітня 2023 р. на адресу: bmv.anest@ukr.net 
(В темі листа помітка "БУС-15_Тема_Прізвище автора")