fbpx
з анестезіології, інтенсивної терапії та медицини болю

Тези

Шановні колеги!

Оргкомітет готує збірку тез Британо-Українського симпозіуму (БУС – 14)
«Мультидисциплінарний підхід в анестезіології та інтенсивній терапії: від теорії до практики»

Абстракти та тези доповідей конференції надсилати до 15 березня 2022 р. на адресу:  tezy@i.ua

Стандарти тез: об’єм – не більше 5000 друкарських символів, Times New Roman, 12 pt, інтервал 1,5, всі береги – 2,5 см з обох боків тексту