fbpx
з анестезіології, інтенсивної терапії та медицини болю

Доповідачі, які погодились виступити на БУС 12

Артеменко Валерій Юрійович
К.мед.н., завідувач 
МЦ№1 МЕДИКАП
"Into-Sana", Одеса

Дмитрієв Дмитро Валерійович
Д.мед.н., професор 
завідувач ВАІТ ВОКВЕЦ
Вінниця

Висоцький Андрій Дмитрович
Анестезіолог
ВІТ НС, "Феофанія"
Київ

Фомченко Кирило Анатолійович
Анестезіолог
ОКЛ імені І.І. Мечникова
Дніпро

Черній Володимир Ілліч
Д.мед.н., професор
НПЦ профілактичної та клінічної медицини ДУС
Київ

Семкович Ярослав Васильович
К.мед.н., доцент 
Івано-Франківський НМУ,
обласна дитяча клінічна лікарня,
Івано-Франківськ

Крамарева Ольга Геннадіївна
К.мед.н., асистент
кафедри медицини невідкладних станів 
НМАПО імені П.Л. Шупика
Київ

Кучинська Інна Анатоліївна
К.мед.н., доцент
кафедри анестезіології та інтенсивної терапії
НМАПО імені П.Л. Шупика
Київ

Дзюба Дмитро Олександрович
К.мед.н., доцент
кафедри анестезіології та інтенсивної терапії
НМАПО імені П.Л. Шупика
Київ

Філик Ольга Володимирівна
К.мед.н., доцент
кафедри анестезіології та інтенсивної терапії
ЛНМУ імені Д. Галицького
Львів

Підгірний Ярослав Михайлович
Д.мед.н., професор 
завідувач кафедри анестезіології та ІТ,
ЛНМУ імені Д.Галицького
Львів

Галушко Олександр Анатолійович
Д.мед.н., професор 
кафедри анестезіології та інтенсивної терапії
НМАПО імені П.Л. Шупика
Київ

Шкурупій Дмитро Анатолійович
Д.мед.н., професор 
завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії
УМСА, Полтава

Лісний Іван Іванович
Д.мед.н., завідувач 
науково-дослідного відділення анестезіології та ІТ, Національний інститут раку,
Київ

Кобеляцький Юрій Юрійович
Д.мед.н., професор 
завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії
ДМА, Дніпро

Коваленко Ольга Миколаївна
Д.мед.н., професор 
кафедри хірургії №1
НМУ ім.О.О.Богомольця
Київ

Доморацький Олексій Едуардович
К.мед.н., доцент 
кафедри анестезіології та інтенсивної терапії
НМАПО імені П.Л. Шупика
Київ

Скольська Лілія Василівна
Анестезіолог, аситент
кафедри хірургії, анестезіології та ІТ
НМУ ім. О.О.Богомольця
Київ

Марков Юрій
Іванович

К.мед.н., доцент 
кафедри анестезіології та інтенсивної терапії
НМАПО імені П.Л. Шупика
Київ

Бишовець Сергій Миколайович
К.мед.н., доцент 
кафедри анестезіології та інтенсивної терапії
НМАПО імені П.Л. Шупика
Київ

Каменюк Катерина Вікторівна
Анестезіолог
відділення анестезіології та інтенсивної терапії
ЛДЦ "Добробут"
Київ

Кучин Юрій Леонідович
Д.мед.н., професор
кафедри хірургії, анестезіології та ІТ ПО
НМУ імені О.О. Богомольця
Київ

Сорокіна Олена
Юріївна

Д.мед.н., професор,
завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини
ДМА, Дніпро

Строкань Андрій Миколайович
К.мед.н., доцент,
заступник головного лікаря з медичної частини КЛ "Феофанія"
Київ

Хініч Георгій
Юрійович

Анестезіолог,
відділення анестезіології та інтенсивної терапії
КМКЛ № 10
Київ

Клименко Станіслава Дмитрівна
Анестезіолог
відділення анестезіології та інтенсивної терапії
КМКЛ ШМД
Київ

Муризіна Ольга Юріївна
К.мед.н, асистент
кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та МНС ФПО
ДМА
Дніпро

Стрєпетова Олена Вадимівна
К.мед.н, доцент
кафедри анестезіології та інтенсивної терапії 
НМУ ім. О.О. Богомольця
Київ

Доповідачі на сесію коротких наукових доповідей (7 хв.)

Бабіна Юліана Михайлівна
Анестезіолог, аспірант
кафедри анестезіології, ІТ та МНС
ВНМУ, Вінниця

Залецька Олеся Артурівна
Анестезіолог, аспірант
кафедри анестезіології, ІТ та МНС
ВНМУ, Вінниця

Залецький Богдан Васильович
Анестезіолог, асистент
кафедри анестезіології,
ІТ та МНС
ВНМУ, Вінниця

Адамчук Наталія Миколаївна
Анестезіолог, асистент
кафедри анестезіології та інтенсивної терапії
УМСА, Полтава

Барса Максим Миколайович
Анестезіолог
Рівненська обласна клінічна лікарня
Рівне

Вишинська Мар'яна Богданівна
Анестезіолог, асистент
кафедри анестезіології та ІТ ФДПО
ЛНМУ імені Д.Галицького
Лвів

Маркулін Олексій Михайлович
Анестезіолог
Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги
Київ

Мельник Євгеній Анатолійович
Анестезіолог, завідувач відділенням
Центр кардіохірургії ЛДЦ “Добробут поліклініка”
Київ

Бондар Роман Анатолійович
Анестезіолог, аспірант
кафедри анестезіології, ІТ та МНС
ВНМУ імені М.І. Пірогова
Вінниця

Косеченко Наталія Юріївна
Анестезіолог, аспірант

Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня
Вінниця

Гаврилов Олексій Олегович
Анестезіолог, аспірант
кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та МНС
ВНМУ імені М.І. Пірогова
Вінниця

Конюх Сергій Анатолійович
Анестезіолог, заступник 
головного лікаря з мед. частини, Британський офтальмологічний центр, Київ