з анестезіології, інтенсивної терапії та медицини болю

Вплив інтраабдомінального тиску на функцію газообміну у дітей при лапароскопічних оперативних втручаннях.

В.Р. Міщук, к.мед.н., Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії ФПДО,  Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Лвів

Завантажити презентацію (pdf)