fbpx
з анестезіології, інтенсивної терапії та медицини болю

Доповідачі БУС 6 (2014)

Dr. Roman Cregg, MB BS, FRCA, PhD, Research Associate at University College London,  Academic Clinical Fellow at the University College London Centre for Anaesthesia, UK.

Dr. Nazar Kalivoshko, MD, Hunt Valley Anesthesia Associates at MedStar Good Samaritan Hospital, Baltimore, USA
Dr. Iryna Rybinkina, MD, Brighton and Sussex University Hospitals, Brighton, UK
Ms. Sandra Fairley, Clinical Nurse Specialist in Neurocritical Care, London, UK


І.П. Шлапак, д.мед.н., професор, зав. кафедри анестезіології та ІТ НМАПО ім. П.Л. Шупика, Київ
В.Г. Сердюк, Президент Всеукраїнської Ради Захисту Прав і Безпеки Пацієнтів, Київ
О.О. Скорина, начальник юридичного департаменту Всеукраїнської Ради захисту прав і безпеки пацієнтів, Київ
С.І. Воротинцев, к.мед.н., Запорізький державний медичний універсітет, багатопрофільна лікарня "ВітаЦентр", Запоріжжя
Ю.І. Налапко, к.мед.н., доцент, зав. кафедри анестезіології та інтенсивної терапії, декан факультету післядипломної освіти Луганського державного медичного університету, Луганськ
Р.М. Федосюк, к.мед.н., зав.відділення анестезіології та ІТ КМКЛ №3, Київ
О.М. Пархоменко, д.мед.н., професор, відділ реанімації та ІТ ННЦ "Інститут кардіології ім. академіка М.Д.Стражеско", Київ
О.А. Лоскутов, д.мед.н., с.н.с., зав. відд. анестезіології Київського міського центру серця, асистент кафедри анестезіології та ІТ НМАПО ім. П.Л.Шупика, Київ
А.М.Колесніков, к.мед.н., завідувач відділення анестезіології та ІТ, КМУ «Клиническая Рудничная больница», Донецкая обл.,  г. Макеевка
М.Л. Гомон, к.мед.н., Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пірогова, Вінниця
Л.М. Смирнова, д.мед.н., с.н.с., відділ анестезіології і ІТ, Національний інститут хірургії і трансплантології ім. А.А.Шалімова НАМН України, Київ
В.П.Фрончко, Львівський НМУ ім. Данила Галицького, Луцька міська клінічна лікарня
М.В. Бондар, к.мед.н., доцент кафедри анестезіології та ІТ НМАПО імені П.Л.Шупика, Київ
О.Ю. Хоменко, Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини, Київ
М.М. Синицин, Клінічна лікарня "Феофанія", Київ
Д.О. Дзюба, к.мед.н., кафедра анестезіології та ІТ НМАПО імені П.Л.Шупика, Київ
Кантанка Кваджо, Харківська обласна лікарня, відділення ІТ і токсикології, Харків
О.А. Галушко, к.мед.н., доцент кафедри анестезіології та ІТ НМАПО імені П.Л.Шупика, Київ
М.В. Марченко, Національний Інститут серцево-судинної хірургії  імені М.М. Амосова НАМНУ, Київ
В.І.Коломаченко, к.мед.н., Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра травматології, вертебрології та анестезіології, Харків
О.І. Терещенко, лікар-анестезіолог, продакт менеджер “BВraun”, Київ
С.М.Гриценко, д.мед.н., професор, завідувач кафедри анестезіології та ІТ ГУ "Медична академія післядиплоної освіти МОЗ України", Запоріжжя
У.А.Фесенко, д.мед.н., професор, кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та ІТ, Харківський національний медичний університет, Харків
В.С. Фесенко, к.мед.н., доцент кафедри травматології, вертебрології і анестзіології Харківської МАПО, Харків
В.В. Авдєєв, к.мед.н., доцент кафедри хірургічних хвороб з курсом анестезіології та ІТ, Ужгородський Національний Університет, Ужгород
О.М. Дружина, к.мед.н., кафедра анестезіології та ІТ НМАПО імені П.Л.Шупика, Київ
Є.Є. Шунько, д.мед.н., професор, зав.кафедри неонатології НМАПО імені П.Л.Шупика, головний спеціаліст з неонатології МОЗ України, віце-президент Українського товариства перинатальної медицини за напрямом «Неонатологія», Київ
О.М.Ковальова, д.мед.н., професор кафедри пропедевтики дитячих хвороб та факультетської педіатрії з неонатологією Української Медичної Стоматологічної Академії, Полтава
Ю.О. Гончарова,  завідуюча відділенням інтенсивного виходжування та реабілітації новонароджених Полтавської обласної дитячої клінічної лікарні, Полтава
А.П. Мазур, д.мед.н., професор, завідувач відділом анестезіології та ІТ,  Національний інститут хірургії і трансплантології ім. А.А.Шалімова НАМН України, Київ
M.M. Пилипенко, к.мед.н., доцент кафедри анестезіології та ІТ НМАПО імю П.Л.Шупика, Київ
І.В. Кисельова, асистент кафедри дитячої анестезіології та ІТ НМАПО імені П.Л.Шупика, Київ
А.О. Жежер, к.мед.н., доцент кафедри анестезіології та ІТ НМАПО імені П.Л.Шупика, Київ
Д.М. Сурков, к.мед.н.,  завідувач відділенням анестезіології та ІТ для новонароджених Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні, Дніпропетровськ
Р.О. Ткаченко, д.мед.н., професор, головний спеціаліст по питанням акушерської реанімації, Киів.
В.Ю. Артеменко, завідувач відділення анестезіології та ІТ, швидка допомога INTO-SANA, Одеса
Л.В. Шевченко, бактеріолог, Клінічна лікарня "Феофанія", Київ
Я.М. Підгірний, д.мед.н., професор, завідувач кафедри анестезіології та ІТ, Львівський Національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів
Н.В. Бездітко, д.мед.н., професор, Національний фармацевтичний університет, Харків
Л.А. Харченко, к.мед.н., директор Українського центру інтенсивної терапії сепсису, Київ
С.О. Дубров, к.мед.н., доцент кафедри анестезіології та ІТ, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, Київ
Г.П. Пасічник, завідувач відділення анестезіології та ІТ, КЛ "Феофанія", Київ
О.Ю. Сорокіна, д.мед.н., професор кафедри анестезіології, ІТ та медицини невідкладних станів ФПО, Дніпропетровская державна медична академія, Дніпропетровськ
І.М. Кузміч, відділення інтенсивної терапії для дорослих, Інститут серця МОЗ України, Київ
А.О. Хмизов, к.мед.н., Інститут патології хребта і суставов імені професор М.І. Ситенко АМН України, Харків
Л.Д. Танцюра, к.мед.н., кафедра дитячої анестезіології та ІТ НМАПО імені П.Л.Шупика, Київ
В.Р. Міщук, к.мед.н., Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії ФПДО,  Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Лвів
Н.Ю. Мельник, Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини, ДУС, Київ
В.О. Крилюк, к.мед.н., доцент кафедри медицини катастроф НМАПО імені П.Л.Шупика, голова Всеукраїнської ради реанімації та екстреної медичної допомоги, Київ
О. О. Буднюк, д.мед.н., професор  кафедри анестезіології та ІТ з післядипломною підготовкою, Одеський національний медичний університет, Одеса
О.Е. Доморацький, к.мед.н., кафедра анестезіології та ІТ НМАПО ім. П.Л.Шупика, Київ
І. А. Кучинська, к.мед.н., кафедра анестезіології та ІТ НМАПО імені П. Л. Шупика, Київ
Ю.Ю. Кобеляцький, д.мед.н., професор, кафедра анестезіології та ІТ Дніпропетровської ДМА
І.Р. Малиш, д.мед.н., професор, кафедра анестезіології та ІТ НМАПО ім. П.Л.Шупика, Київ
Л.В. Згржебловська, д.мед.н., доцент кафедри анестезіології та ІТ НМАПО ім. П.Л.Шупика, Київ
В.А. Лісецький, д.мед.н., професор, кафедра анестезіології та реаніматології Української війсково-медичної академії, Киів
А.М. Строкань, к.мед.н., зам. головного лікаря клініки "Феофанія", Київ
С.М. Бишовець, к.мед.н., доцент кафедри анестезіології та ІТ НМАПО ім. П.Л.Шупика, Київ
А.І.Денисенко, к.мед.н., с.н.с., науковий відділ малоінвазивної хірургії, Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини, ДУС, Київ
В.М. Панов, Харківська обласна клінічна лікарня «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», Харків
К.М. Лобойко, КЗОЗ « Обласна клінічна лікарня. Центр есктренної медичної допомоги та медицини катастроф», Київ
К.Ю. Шарлай, Харківський національний медичний університет, Харків
О.О. Шайда, к.мед.н.,  кафедра анестезіології та інтенсивної терапії, Дніпропетровська медична академія, Дніпропетровськ
А.Б. Колтунова, Національний Інститут серцево-судинної хірургії  імені М.М. Амосова НАМНУ, Київ