fbpx
з анестезіології, інтенсивної терапії та медицини болю

Програма Третього  Британсько-Українського Симпозіуму

20-21 жовтня 2011р.

Голови:
Моісеєнко Р.О. – Перший заступник Міністра охорони здоров’я України
Вороненко Ю.В. – ректор НМАПО імені П.Л. Шупика, член-кореспондент НАМН
України, професор
Піщиков В.А. – начальник Управління охорони здоров’я та медичного забезпе-
чення ДУС, професор
Співголови оргкомітету:
Dr. Geoff Bellingan – головний лікар клініки Лондонського Університетського
Kоледжу
Dr Richard Beale – директор периоперативного сервісу і медицини критичних
станів госпіталю St Thomas’ м. Лондон.
Шлапак І.П. – професор, зав. кафедри анестезіології та ІТ НМАПО імені П.Л. Шу-
пика, віце-президент Асоціації анестезіологів України
Семенів І.П. – Головний лікар КЛ «Феофанія»
Ініціатор та головний координатор проекту:
Роман Грех (Великобританія)

Четвер, 20.10.11

Реєстрація 9:00-10:00

 

10:00-10:30Вступне слово та привітання.Ю.В. Вороненко
І.П. Семенів
Проф. І.П. Шлапак
Dr. Richard Beale
Dr. Jane Lockie
Роман Грех
Засідання (зал А). Введення в периоперативну медицину.
Голови: I.П. Шлапак, Mary Newton, Roman Cregg
10:30-10:45Введення в периопераційну медицину.Роман Грех
10:45-11:15Оптимізація периоперативного забезпечення.Мери Н'ютон
11:15-11:30Святитель-хірург. Життя архієпископа Луки (В.Ф. Войно-Ясенецького).І.П. Шлапак
Секційне засідання (зал Б). Сучасні аспекти анестезіологічної допомоги та інтенсивної терапії.
Голови: В.В. Суслов, Л.О. Мальцева, А.О. Гірш
0:30-10:45Оцінка ефективності збалансованих і незбалансованих розчинів в програмі інфузійної терапії у хворих з крововтратою.А.О. Гріш
(Росія)
10:45-11:00Сепсис і мозок.Л.О. Мальцева
11:00-11:15Анестезіологічний менеджмент в хірургічному лікуванні пухлин задньої черепної ямки.Г.П. Пасічник
11:15-11.30Ретроспективний аналіз історій хвороб вагітних з пневмонією, викликаною вірусом грипу H1N1.О.Ю.Хоменко
Секційне засідання (зал А) II Session - Preoperative Care
Голови: Brigitta Brandner, Alex Dewhurst
11:45-12:15Як організувати шлях успішного периопераційного забезпечення.Brigitta Brandner
12:15-12:30Нові технології для неінвазивного вимірювання безперервного серцевого викиду.Nihon Kohden
12:30-13:00Периоперативне забезпечення і оптимізація з позицій доказової медицини. Тести та втручання, я кі можуть впливати на результат? (Кардиологічні фактори ризику у некардиологічних пацієнтів - як ми приймаємо рішення).Alex Dewhurst
Фаховий семінар (воркшоп), сесія запитань та відповідей. Методи реґіонарної анестезії. (Зал С, радіологічний корпус)
Модератори: А.М. Строкань, О.І. Мухомор, Р.В. Бубнов
10:30-13:30Практичне відпрацювання методів реґіонарної анестезії.А.М. Строкань,
О.І. Мухомор,
Р.В. Бубнов
Фаховий семінар (воркшоп), сесія запитань та відповідей. Інвазивний моніторинг гемодинаміки.(Зал D, адміністративний корпус)
Модератори: О.Е. Доморацький, Е.В. Суборов.
10:30-13:30Технологія гемодинамічного моніторингу PiCCO. Практичне використання.Е.В. Суборов
(Росія)
Засідання (зал А). Дооперативна допомога.
Голови: Brigitta Brandner, Ю.Ю. Кобеляцький
11:45-12:15Як організувати успішний шлях передопераційної оцінки хворого.Brigitta Brandner
12:15-12:30Чекліст - важливих пунктів, які перевіряються перед операцією: досвід впровадження «великої програми» в невеликому госпіталі.Ірина Рибінкіна
12:30-13:00Периоперативне забезпечення і оптимізація з позицій доказової медицини.Alex Dewhurst
Засідання (зал B). Периопераційний менеджмент хворих з патологією серцево-судинної системи.
Голови: А.Н. Пархоменко, О.А. Лоскутов
11:45-12:05Периопераційна гіпертензія з точки зору кардиологаА.Н.Пархоменко
12:05-12:20Ускладнені гіпертонічні кризи незвичного ґенезу.І.П. Шлапак
12:20-12:35Особливості анестезіологічного забезпечення у кардіохірургічних хворих.О.А. Лоскутов
12:35-12:50Вплив двохфазних режимів респіраторної підтримки на показники центральної гемодинаміки у тяжкотравмованих пацієнтів з розвитком синдрому поліорганної недостатності.І.А. Бешлей
Засідання (зал А).Інтраопераційний період.
Голови: Alex Dewhurst, С.М. Бишовець
14:00-14:30Інтраопераційна ехокардіографія і її використання в анестезіологічному забезпеченні в загальній та судинній хірургії, а також в ортопедії. Чи це є новим обов’язковим видом моніторингу?Alex Dewhurst
14:30-14:45Ефективність та безпечність використання сорбентів вуглекислого газу під час низькопоточної анестезії.Мілюте Мілісаускіне
14:45-15:15Анестезія при великих судинних операціях – виклики периоперативної медицини (від моніторингу до спасіння життя).Brigitta Brandner
15:15-15:30Сучасні можливості неінвазивного мониторингу серцевого викиду під час анестезії.Ю.Ю. Кобеляцький
Засідання (зал Б). Анестезія та інтенсивна терапія в педіатрії.
Голови: М.А. Георгіянц, А.В. Біляєв, І.В. Кисельова
14:00-14:15Когнітивні функції дітей в периопераційному періоді.У.А.Фесенко
14:15-14:30Актуальні напрямки інтенсивної терапії гемодинамічних розладів при септичних станах у дітей.В.А. Корсунов
14:30-14.45Хірургія одного дня в педіатричній практиці: порівняння досвіду Великобританії та практики в Україні.І.В.Кисельова
14:45-15:00Прокальцитонін як предиктор в діагностиці органної недостатності у дітей з септичними ускладненнями.І.М. Ячник
15:00-15:15Досвід використання BIS, моніторингу в стаціонарі короткотермінового перебування.О.В. Науменко
Засідання (зал А). Інфекції, сепсис. Менеджмент в периоперативній медицині.
Голови: Geoff Bellingan, Richard Beale, А.М. Строкань, Р.М. Федосюк
15:45-16:15Оновлення клінічних настанов «програма виживання при сепсисі».Richard Beale
16:15-16:30Інтенсивна терапія нозокоміальної пневмонії у хворих нейрохірургічного профілю.Ю.Ю. Кобеляцький
16:30-17:00Роль Медичного Директора відділу анестезії та периопертивної медицини.Geoff Bellingan
17:00-17:30Роль Голови відділу анестезії та периопертивної медицини.Jane Lockie
17:30-17:45Медичні помилки і безпека пацієнта в анестезіології та інтенсивній терапії.Р.М. Федосюк
Засідання (зал В). Актуальні питання анестезіології.
Голови: О.А. Галушко, В.П. Стельмащук
15:45-16:00Використання ультразвуку в анестезіологічній практиці.С.І. Воротинцев
16:00-16.15Приховані кардіальні проблеми у хворих з надлишковою вагою.І.В. Холодняк
16.15-16:30Каудальна післяопераційна аналгезія: новітні перспективи.Д.О. Дзюба
16:30-16.45Сучасні можливості еферентної коррекції рефрактерних та спадкових гіперхолестеринемій.В.П. Стельмащук
16.45-17.00Стратегія антигіпералгезії в травматології: варіант системної периопераційної мультимодальної аналгезії.О.М. Строгуш
17.00-17.15Порівняння гемодинамічного профілю при ТВВА та інгаляційній анестезії під час виконання черезшкірної нефролітотрипсіїО.А. Рудь

П'ятниця 26.10.12

 

Пленарне засідання (зал А). Актуальні питання інтенсивної терапії.
Голови: Sandra Fairley, Р.О. Ткаченко, Л.А. Харченко
9:00-9:30Післяопераційне відновлення – сервіс, який ведуть медсестри.Sandra Fairley
9:30-9:45Сучасні підходи до антибіотикотерапії бактеріальної септицемії в практиці лікаря-інтенсивіста.Л.А. Харченко
9:45-10:15Профілактика повторних госпіталізацій у відділення ІТ - яке майбутнє іформаційно-роз'яснювальної роботи в Великобританії.Joanne Bennetts
10:15-10:30Нутритивна підтримка при гострій дихальній недостатності.А.О. Гірш
(Росія)
10:30-11:00Принципи комплектації відділень інтенсивної терапії медсестрами.Sandra Fairley
11:00-11:15Віддалені наслідки хірургічних операцій, виконаних в умовах загальної анестезії.О.Е. Доморацький
Фахові семінари (воркшопи), сесія запитань та відповідей (зал В). Mенеджмент. Освіта.
Модератори: Roman Cregg, Ю.І. Налапко.
9:00-10:00Фаховий семінар для завідувачів відділень. Лідерство і менеджмент.Geoff Bellingan
Richard Beale
10:10-10:45Навчання очими викладача. Фаховий семінар для викладачів та інтернів з методології навчання анестезіології та ІТ.Jane Lockie
Роман Грех
Ірина Рибінкіна
10:45-11.15Екзамен Королівського коледжу – очима резидента.Iryna Rybinkina
Засідання (зал А). Актуальні питання інтенсивної терапії.
Голови: Geoff Bellingan, Richard Beale, І.Р. Малиш, Ю.І. Налапко
11:30-12:00Гострий респіраторний дистерсс-синдром.Geoff Bellingan
12:00-12:15Світові тенденції в інфузійної терапії: грамотно провести і вчасно зупинитися.Ю.І.Налапко
12:15-12.30Моніторинг гемодинаміки в анестезіології і інтенсивній терапії. Нові можливості і перспективи.Е.В. Суборов
12:30-13:00Новітні погляди на штучні колоїди.Richard Beale
Фахові семінари (воркшопи), сесія запитань та відповідей (зал В). Лікування болю. Анестезіологія.
Модератори: Alex Dewhurst, А.П. Мазур, О.А. Лоскутов
11:30-12:00Діагностика і лікування болю у спині; Рентген-візуалізація підвищує точність в медицині болю.Robert Rapcan
(Словакія)
12:00-12:30Оптимізація периоперативного ведення пацієнтів - досвід Лондонського госпіталю St. Georges.Alex Dewhurst
12:30-13:00Протоколи інтраопераційного забезпечення в судинній хірургії.Brigitta Brandner
Фахові семінари (воркшопи), сесія запитань та відповідей (зал D). Сестринська допомога в анестезіології та інтенсивній терапії.
Модератори: Charlotte Willett, Sandra Fairley, Л.В. Згржебловська, Б.В. Михайлов
11:30-12:15Сучасні аспекти сестринської допомоги.Charlotte Willett
12:15-12:30Роль медсестри в команді відділення інтенсивної терапії.О.А. Колесник
12:30-12:45Безпечна периферична катетеризація.Л.О. Харченко
Засідання (зал А). Освіта наступної генерації практичних лікарів, які труднощі на цьому шляху.
Голови: Jane Lockie, Roman Cregg, О.В. Тарабрін
14:00-14:15Чи сучасний вид тренінгу в анестезіології дозволяє ефективно вести ускладнений периоперативний період?Роман Грех
14:15-14:30Захист медперсоналу від ненавмисного травмування голкою.Л.О.Харченко
14:30-15:00Вибір спеціальності анестезіологія – нові підходи.Jane Lockie
15:00-15:15Тромбонебезпека.О.В. Тарабрін
Фаховий семінар (воркшоп), сесія запитань та відповідей (зал B). Методи реґіонарної анестезії.
Модератори: А.М. Строкань, Д.Н. Уваров (Росія)
14:00-15:30Трансабдомінальний блок (ТАР блок).Д.Н. Уваров
(Росія)
Пленарне засідання (зал А). Лікування болю, реґіонарна анестезія.
Голови: В.С. Фесенко, А.М. Строкань
15:45-16:15Гіпералгезія, викликана опіатами: клінічне значення і периопераційний контроль.Ю.Ю. Кобеляцький
16:15-16:30Чи є альтернатива епідуральній блокаді при лапаротомії?Д.Н. Уваров
(Росія)
16:30-16:45Анестезіологічні методики в реабілітації ортопедичних пацієнтів.А.М. Строкань
16:45-17:00Мультимодальна регіональна аналгезія за принципом KISS.В.С. Фесенко
17:00-17:15Блокада сідничного нерва в комплексі гармонізації хірургічного лікування травматологічних хворих.М.Л. Гомон