fbpx
з анестезіології, інтенсивної терапії та медицини болю

Доповідачі БУС 4 (2012)

І.П. Шлапак, д.м.н., професор, зав. кафедрою анестезіології та ІТ НМАПО ім. П.Л. Шупика, Київ
Ю.Ю. Кобеляцький, д.м.н., професор, кафедра анестезіології та ІТ Дніпропетровської ДМА
І.Р. Малиш, д.м.н., професор, кафедра анестезіології та ІТ НМАПО ім. П.Л.Шупика, Київ
M.M. Пилипенко, к.м.н., доцент кафедри анестезіології та ІТ НМАПО імю П.Л.Шупика, Київ
Л.В. Згржебловська, д.м.н., доцент кафедри анестезіології та ІТ НМАПО ім. П.Л.Шупика, Київ
Р.О. Ткаченко, д.м.н., професор, головний спеціаліст по питанням акушерської реанімації, Киів.
Ю.І. Налапко, к.м.н., доцент, зав. кафедри анестезіології та інтенсивної терапії, декан факультету післядипломної освіти Луганського державного медичного університету
О.О. Тарабрин, д.м.н., професор, кафедра анестезіології та ІТ Одеського ДМУ
У.А. Фесенко, д.м.н., професор, кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та ІТ, Харківський національний медичний університет, Харків
В.С. Фесенко, доцент кафедри травматології, вертебрології і анестзіології Харківської МАПО
О.А. Лоскутов, к.м.н., с.н.с., зав. відд. анестезіології Київського міського центру серця, асистент кафедри анестезіології та ІТ НМАПО ім. П.Л.Шупика, Київ
О.Е. Доморацький, к.м.н., асистент кафедри анестезіології та ІТ НМАПО ім. П.Л.Шупика, Київ
В.І. Черній, д.м.н., член-кореспондент НАМН України, професор, зав. кафедрою анестезіології, ІТ та медицини невідкладних станів факультета післядипломної освіти ДонМУ, Донецьк
Р.М. Федосюк, к.м.н., зав.відділення анестезіології та ІТ КМКЛ №3, Київ
Г.П. Пасічник, завідувач відділення анестезіології та ІТ, КЛ "Феофанія", Київ
В.П. Стельмащук, завідувач відділення інтенсивної терапії, екстракорпоральних методів детоксикації, лікування хворих з гострими отруєннями та амбулаторного діалізу, КЛ "Феофанія", Київ
М.Л. Гомон, к.м.н., Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пірогова, Вінниця
О.І. Дацюк, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пірогова, Вінниця
С.І. Воротинцев, Запорізький державний медичний універсітет, багатопрофільна лікарня "ВітаЦентр", Запоріжжя
В.В. Білошицький, НИИ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, НАМН України, Київ
О.В. Тимченко, Державний науковий центр лікарських засобів, Харків
О.І. Мухомор, зав. відділення УЗД клініки "Феофанія"
Р.В. Бубнов, лікар УЗД клініки "Феофанія"


А.О. Гріш, Омська державна медична академія, МУЗ ГКБСМП №1, Омськ (Росія)
І.Н. Лейдерман, д.м.н., професор, Уральська державна медична академія, кафедра анестезіології, реаніматології та трансфузіології, Єкатеринбург (Росія).


Dr. Geoff Bellingan, Divisional Clinical Director for Emergency Services at University College London Hospitals (UCLH) and Reader in Intensive Care at UCL.
Dr.Adnan Al-Kaisy, MB ChB, FRCA, FFPMRCA, FIPP, Clinical Lead of the Pain Management and Neuromodulation Centre, Guy’s & St Thomas’ Hospital, London, UK
Dr. John E. Williams Consultant in Anaesthesia and Pain Medicine, Royal Marsden Hospital, London, UK
Dr. Roman Cregg, Academic Clinical Fellow at the University College London Centre for Anaesthesia, UK
Dr. Richard John Beale, Clinical Director of Perioperative, Critical care & Pain Services and Consultant Intensivist at Guy’s and St. Thomas’ NHS Foundation Trust, St Thomas’ Hospital, London, UK
Dr. Mary Newton, Consultant Neuroanaesthetist at the National Hospital for Neurology & Neurosurgery, Queen Square, London, UK
Ms. Sandra Fairley, Clinical Nurse Specialist in Neurocritical Care, London, UK
Ms. Charlotte Willett, the lead Clinical Practice Facilitator within the education team in Neurocritical care, London, UK
Dr. Oksana Motyka, St.George’s Hospital, London, UK
Dr. Iryna Rybinkina, Core trainee year 2+, Brighton and Sussex University Hospitals, Brighton, UK