fbpx
з анестезіології, інтенсивної терапії та медицини болю

Програма П'ятого Британсько-Українського Симпозіуму

24-26 квітня 2013р.

Голови:
Толстанов О.К. – Заступник Міністра охорони здоров’я України
Вороненко Ю.В. – ректор НМАПО імені П.Л. Шупика, академік НАМН України, професор
Піщиков В.А. – начальник Управління охорони здоров’я та медичного забезпечення ДУС, професор

Співголови оргкомітету:
Шлапак І.П. – професор, зав. кафедри анестезіології та ІТ НМАПО імені П.Л. Шупика, віце-президент Асоціації анестезіологів України
Семенів І.П. – головний лікар КЛ "Феофанія"
Dr. Sally Wilson
Dr. Viki Mitchell

Ініціатор та головний координатор проекту:
Роман Грех (Великобританія)

Середа, 24.04.13

Сателітний симпозіум «Актуальні проблеми медицини болю в Україні»

13:30-14:00Вступне слово та відкриття сателітного симпозіумуІ.П. Шлапак
Роман Грех
В.В. Білошицький
Ю.І. Губський
В.А. Лісецький
14:00-14:30Сучасний стан та проблеми медицини болю в Великобританії.Роман Ґрех
14:30-15:00Центральні механізми формування хронічного больового синдрому: від патології аферентних систем до розладів психічної сфери.В.В. Медведєв
15:00-15:30Можливості та перспективи методик нейромодуляції (нейростимуляції та інтратекального введення лікарських засобів) у лікуванні важкого хронічного болю.В.В. Білошицький
15:30-16:00Медико-психологічна допомога інкурабельним онкологічним хворим з хронічним больовим синдромом.В.А. Лісецький
16:00-17:00Обговорення і висновки симпозіуму. 

Четвер, 25.04.13

8:30-9:30 - Реєстрація
9:30-10:00 - Вступне слово та привітання

9:30-10:00Відкриття симпозіуму, вступне слово та привітання.Ю.В. Вороненко
І.П. Семенів
Dr.Sally Wilson
Dr. Viki Mitchell
І.П. Шлапак
Роман Ґрех
Засідання (зал А). Кардіологічні та гемостезіологічні проблеми у осіб похилого віку: анестезіологічна допомога і інтенсивна терапія.
Голови: Mark Carrington, I.П. Шлапак, Л.П. Чепкий, О.М. Пархоменко, Р. Грех
10:00-10:30Історія створення анестезіології і інтенсивної терапії в Україні – витоки з кардіохірургії.Л.П. Чепкий
10:30-11:00Анестезіологічне забезпечення у осіб похилого віку 1 (фокус на серцево-судинній дихальній та сечовидільній системах).Mark Carrington
11:00-11:15Інфекція у осіб похилого віку.І.П. Шлапак
11:15-11:45Оптимізація лікування хворих похилого віку з високим серцево-судинним ризиком і гострим ушкодженням міокарду.О.М. Пархоменко
11:45-12:00Тромбопрофілактика у онкопацієнтів. Вплив на агніогенез.В.А. Лісецький
12:00-12:15Особливості системи гемостазу і її порушень у осіб літнього віку.А.О. Жежер
12:15-12:30Особливості анестезілогічного забезпечення у осіб похилого віку з супутньою артеріальною гіпертензією.О.А. Лоскутов
12:30-12:45Особливості периопераційного ведення хворих похилого віку з ішемічною хворобою серця.О.А. Береговий
Засідання (зал B). Актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії.
Голови: С.І. Воротинцев, В.В. Лисенко, O.O. Павлов, О.О. Буднюк
10:00-10:15Методи оцінки тяжкості операційної травми.Л.М. Смірнова
10:15 -10:30Сепсис-асоційована енцефалопатія: епідеміологія і клінічні аспекти.В.Н. Ліснична
10:30 -10:45Нефропатія, індукована рентгенконтрасними препаратами.В.П. Стельмащук
10:45 -11:00Сучасний підхід до аналгоседації у ВІТ.О.Е. Доморацький
11:00 -11:15Визначення критеріїв тяжкості стану вагітних з ускладненим перебігом ГРВІ та показань до госпіталізації у відділення інтенсивної терапії.О.Ю. Хоменко
11:15 -11:30Особливості проведення респіраторної підтримки у осіб похилого віку з поєднаною травмою.І.А. Кучинська
11:30 -11:45Прогнозування і профілактика післяопераційних церебральних і екстрацеребральних ускладнень при хірургічному лікуванні ГПМК за геморагічним типом.О.І. Каменська
11:45 -12:00Новий підхід до лікування початкових форм дилятаційної кардіоміопатії і тяжких міокардитів.О.М. Дружина
12:00 -12:15Антиноцицептивний захист міокарду у хворих похилого віку з ІХС.А.Л. Ляшок
12:15 -12:30Обстеження пацієнта з політравмою – госпітальний етап.Ю. Шиманський(Польща)
12:30 -12:45Оптимізація анестезіологічного забезпечення оперативних втручань в абдомінальній хірургії у пацієнтів похилого віку.М.Л. Гомон
12:45 -13:00Неінвазивний моніторинг серцевого викиду.С.І. Воротинцев
Засідання (зал А). Актуальні питання знеболення та лікування гострого і хронічного болю.
Голови: Jane Gallagher, Р. Грех, В.А. Лісецький, Ю.Ю. Кобеляцький, У.А. Фесенко
14:00-14:15Лікування гострого болю як метод попередження розвитку хронічного болю.Р. Грех
14:15-14:30Знеболення хворих літнього віку після операцій на молочній залозі з приводу раку.В.А. Лісецький
14:30-15:00Гострий/хронічний біль у осіб похилого віку.Jane Gallagher
15:00-15:15Фармакологічна «увертюра» спінальної анестезії.С.М. Бишовець
15:15-15:30Амбулаторна анестезія в стоматології та щелепно-лицьовій хірургії: що можна, чого ні?У.А. Фесенко
15:30-15:45Шляхи підвищення ефективності периопераційного знеболення.Ю.Ю.Кобеляцький
15:45-16:00Дискусія 
Фахові семінари (воркшопи), сесія запитань та відповідей (зал В) Інфузійна терапія і антибіотики.
Модератори: Mark Carrington, І.І. Тітов, М.В. Бондар, Ю.І. Налапко
14:00-15:00Клінічні настанови Королівського Госпіталю Royal FreeMark Carrington
15:00-16:00Інфузія та антибіотики у ВІТ (порівняння у відділеннях Великобританії та України).Sandra Fairley
Сателітна школа-семінар. Інфузійна терапія і нутритивна підтримка (Зал С, радіологічний корпус).Модератори: А.М. Строкань, В.А. Мазурок, А.В. Ніколенко
14:00-14:45Інфузійна терапія при критичних станах у хворих літнього і старечого віку.В.А. Мазурок(РФ)
14:45-15.30Аспекти клінічного харчування у хворих пожилого літнього і старечого віку.А.В.Ніколенко(РФ)
15:45-16:15Масивні кровотечі в окохірургії. Особливості інфузійної терапії.В.А. Мазурок (РФ)
16:15-16:45Ентеральне харчування в хірургії. Особливості нутритивної підтримки в онкологи и онкохирургии.А.В.Ніколенко(РФ)
16:45-17:00Дискусія 
Засідання (зал А). Актуальні проблеми інтенсивної терапії.
Голови: Viki Mitchell, Ю.І. Налапко, Л.О. Мальцева, В.П. Шано
16:15-16:45Клінічні настанови з екстубації.Viki Mitchell
16:45-17:00Як отримати вдячність пацієнта і залишиться на волі?Ю.І. Налапко
17:00-17:30Колективна робота в анестезіології.Viki Mitchell
17:45-18:00Вірогідність розвитку інфекційних ускладнень у пацієнтів з невідкладними станами з боку ЦНС при вимірюванні ВЧТ внутрішньошлуночковими датчиками.Л.О. Мальцева
18:00-18.15Дискусія 

 

П'ятниця, 26.04.13

Засідання (зал А). Актуальні питання анестезіології.
Голови: Sally Wilson, Damon Kamming, Б.С. Шейман, О.А. Тарабрін
9:00-9:30Відділення хірургії одного дня – що робить його працездатним.Damon Kamming
9:30-10:00Анестезіологічне забезпечення у осіб похилого віку 2 (системні захворювання сполучної тканини, цукровий діабет, коагулопатії).Mark Carrington
10:00-10:30Регіонарна анестезія – коли робити і коли не робити.Kamming Damon
10:30-11:00Чому з анестезіологів виходять добрі менеджери?Sally Wilson
11:00-11:15«Ніколи-Події» анестезіології і інтенсивній терапії.Р.М. Федосюк
Фаховий семінар (воркшоп) для завідувачів відділень. Сесія запитань та відповідей (зал В). Менеджмент в анестезіології та інтенсивній терапії.
Модератори: Viki Mitchell, Sally Wilson, І.П. Шлапак, Ф.С. Глумчер
9:00-10:00Конфлікт з хірургом; колеги, консультанти які «недопрацьовують».Sally Wilson
10:00-11.00Лікарі, інтерни які «недопрацьовують». Як справлятися зі скаргами «стиль Університетської клініки та клініки Queen Sqr».Viki Mitchell
11:00-11:15Дискусія 
Засідання (зал А). Актуальні питання ІТ та антибіотикотерапії.
Голови: О.А. Крикунов, Ю.Ю. Кобеляцький, А.А. Хижняк, Л.В. Згржебловська
11:30 -11:45Сучасні аспекти лікування інфекційних ендокардитів.О.А. Крикунов
11:45 -12:00Сучасні аспекти раннього ентерального харчування при політравмі.Л.В.Згржебловська
12:00 -12:15Оптимізація антибактеріальної терапії ускладнених інфекцій по даним мікробіологічного діагнозу.І.П. Ткачик
12:15 -12:45Клініко-експериментальні аспекти механізму дії гемічного антигіпоксанта Ацизола.Б.С. Шейман
12:45 -13:00Особливості антибактеріальної терапії абдомінальних інфекцій.Ю.Ю.Кобеляцький
Фаховий семінар (воркшоп) для завідувачів відділень, сесія запитань та відповідей (зал В). Організаційні питання в анестезіології та ІТ.
Модератори: Ф.С. Глумчер, В.В. Суслов, І.П. Шлапак
11:30 -12:00Перспективи Європейського шляху розвитку анестезіології в Україні.В.В. Суслов
12:00 -12:30Служба анестезіології на порозі VI Національного Конгресу анестезіологів України: актуальні питання подальшого розвитку за результатами анкетування спеціалістів.Р.М. Федосюк
12:30 -13:00Дискусія. 
Фахові семінари (воркшопи), сесія запитань та відповідей (зал С). Регіонарна анестезія, лікування болю.
Модератори: Kamming Damon, В.С. Фесенко, А.М. Строкань
11:30-12:00Воркшоп з реґіонарної анестезії.Damon Kamming
12:00-12:30Парамедіальний доступ при виконанні спінальної і епідуральної анестезії.В.С. Фесенко
Засідання (зал А). Актуальні питання ІТ.
Голови: Sally Wilson, Sandra Fairley, І.Р. Малиш, М.М. Пилипенко
14:00 -14:30Ергономіка робочого дня у ВІТ.Sally Wilson
14:30 -14:45Особиливості лікування політравми у літніх людей.І.Р. Малиш
14:45 -15:15Як медсестра проводить робочий день у ВІТ в Великобританії.Sandra Fairley
15:15 -15:30Вибір режимів і параметрів вентиляції: міфи та реальність.М.М. Пилипенко
15:30 -15:45Органна дисфункція у ранній стадії гострого панкреатиту, аналіз тактики ведення хворих.О.І. Дацюк
Засідання (зал А). Лікування болю, реґіонарна анестезія.
Голови: Jane Gallagher, В.В. Суслов, В.С. Фесенко, А.М. Строкань, Р.О. Ткаченко
16:00 -16:15Регіонарна анестезія у осіб похилого віку.А.М. Строкань
16:15 -16:30Профілактика післяпункційної цефалгії.В.С. Фесенко
16:30 -17:00Лікування гострого болю у осіб літнього віку.Jane Gallagher
17:00 -17:15Регіональне знеболення у хворих похилого віку в урології.Б.В. Михайлов
17:15 -17:30Спосіб анестезіологічного забезпечення при ендопротезуванні кульшового суглоба у осіб похилого віку.В.І. Коломаченко
17:30 -17.45Інтоксикація місцевим анестетиком після інтерскаленної блокади під УЗД контролем з нейростимулятором.А.Л. Борисов
17:45 -18:00Дискусія та висновки, закриття симпозіуму

 

Симпозіум внесено до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2013 році» (розділ «Симпозіуми», №12), тому запрошення учасникам заходу від імені оргкомітету є підставою для відрядження відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20 листопада 1991 року № 332 “Про порядок проведення наукових і науково-технічних нарад, конференцій, з’їздів, симпозіумів, семінарів”.