fbpx
з анестезіології, інтенсивної терапії та медицини болю

Програма Шостого Британсько-Українського Симпозіуму

23-25 квітня 2014р.

Голови: Мусій О.С. – Міністр охорони здоров’я України Сердюк А.М. – Президент Національної академії медичних наук України, академік, професор Вороненко Ю.В. – ректор НМАПО імені П.Л. Шупика, академік НАМН України, професор Ратушняк О.В. – заступник керівника Державного управління справами

Співголови оргкомітету: Шлапак І.П. – професор, зав. кафедри анестезіології та ІТ НМАПО імені П.Л. Шупика, віце-президент Асоціації анестезіологів України, Семенів І.П. – головний лікар КЛ "Феофанія".

Ініціатор та головний координатор проекту: Роман Ґрех (Великобританія)

 

Середа, 23.04.14

Освіжаючий курс лекцій  (Reftesher course)

Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги КМКЛШМД. Аудиторія кафедри анестезіології. вул. Братиславська, 3

14:00 -15.00Методологічні аспекти анестезії у пацієнтів із   супутньою артеріальною гіпертензією. О.А. Лоскутов
15:00 -16:00Контроль за нозокоміальними інфекціями у ВІТ. Л.В. Згржебловська
16:00 -17:00Проблеми безпеки інфузійної терапії та корекції   електролітних порушень у пацієнтів відділень інтенсивної терапії. О.А. Галушко

Четвер, 24.04.14

8:30-9:30 - Реєстрація

 Клінічна лікарня «Феофанія» (зал   В), Освіжаючий курс лекцій (Reftesher course)
 8:30 -9:15Бриджинг терапія при проведенні антикоагуляції. М.В. Бондар

 

 9:30-10:00Вступне слово та привітання (зал А).
Міністр охорони здоров’я України О.С. Мусій Президент НАМН України, академік А.М. Сердюк Ректор НМАПО імені П.Л. Шупика, академік Ю.В. Вороненко Заступник керівника ДУС О.В. Ратушняк Головний лікар КЛ «Феофанія» І.П. Семенів Проф. І.П. Шлапак Д-р Роман Ґрех Д-р Назар Калівошко

 

Засідання (зал А). Ключові   аспекти безпеки анестезіологічної допомоги. Правові питання. Голови: I.П. Шлапак, Р.М. Федосюк, В.Г. Сердюк
10:00 -10:3050 років установчій конференції анестезіологів України І.П. Шлапак
10:30 -11:00Американські підходи до безпеки анестезії і периопераційного   сервісу, та менеджменту критичних ситуацій і ускладнень. Назар Калівошко (США)
11:00 -11:15Безопасная анестезия - пути реализации концепции в   Украине. С.І.   Воротинцев
11:15 -11.30Національний план дій з безпеки пацієнтів: спільний   проект Ради Європи та України. В.Г. Сердюк
11:30 -11:45Правові та етичні аспекти проблеми безпеки пацієнтів. О.О. Скорина
11:45 -12:00Осложнения анестезии: наказание без преступления Ю.І. Налапко
12:00 -12:15Пропозиції до Національного плану дій з безпеки  пацієнтів. Р.М. Федосюк
12:15 -12:30Новые возможности кардио- и ренопротекции у оперированных больных. О.М. Пархоменко
12:30 -12:45Эффективность регуляции системной гемодинамики – ключ к   безопасности анестезиологического обеспечения пациентов с артериальной   гипертензией. О.А. Лоскутов
12:45 -13:00Опыт внедрения системы страховой медицины в отделении   анестезиологии и интенсивной терапии. А.М. Колесников

 

Засідання (зал B). Актуальні   питання безпеки в анестезіології та інтенсивної терапії. Голови: Л.М. Смірнова, О.Ю. Сорокіна, М.Л. Гомон, O.O. Павлов
 10:15 -10:30Гемодинамічна безпека    анестезіологічного забезпечення оперативних втручань в абдомінальній   хірургії при використанні перидуральної аналгезії. М.Л. Гомон
 10:30 -10:45Энергобиомонитоинг– гарантия безопасности анестезии. Л.М. Смірнова
 10:45 -11:00Досвід застосування режиму вентиляції BIPAP у хворих з   ГРДС. В.П. Фрончко
 11:00 -11:15Місце низькомолекулярних гепаринів в профілактиці   тромбозів. М.В. Бондар
 11:15 -11:30Ефективність та безпечність різних стратегій інфузійної   терапії у вагітних з тяжким перебігом ГРВІ та грипу. О.Ю. Хоменко
 11:30 -11:45Вплив різних методів знеболення у хворих після   торакотомії на функцію дихання. М.М. Синицин
 11:45 -12:00Застосування каудальної анестезії при емболізації   маткових артерій. Д.О. Дзюба
 12:00 -12:15HELLP-синдром: описання випадку. Кантанка Кваджо (Гана)
 12:15 -12:30Безопасный перевод пациента из операционной в палату:   роль капнометрии в предупреждении возможных нарушений вентиляции. С.І. Воротинцев.
 12:30 -12:45Чи є місце для колоїдно-гіпертонічних розчинів в   практиці ІТ? О.А. Галушко
 12:45 -13:00Аспекти інтенсивної терапії пацієнтів з гострим   коронарним синдромом після проведення екстреного аорто-коронарного   шунтування. М.В. Марченко

 

Фаховий семінар (воркшоп), сесія запитань та відповідей (зал Е, радіологічний   корпус). Регіонарна анестезія, лікування болю. Модератори: В.І. Коломаченко, Назар Калівошко
 10.30 -11:15Основи нейростимуляції для анестезіолога. О.І. Терещенко
 11:15 -12:00Приклади застосування нейростимуляції на добровольцях. Продовження сесії можливе   на стенді компанії BBraun в п’ятницю протягом дня. В.І. Коломаченко
 12:00 -13:00Воркшоп з реґіонарної анестезії з використанням УЗД та   електростимулятору. Назар Калівошко (США)

13.05 Збір для загального фото на вулиці біля входу в лекційний корпус.

13.00-14.00 Обідня перерва.

Засідання (зал А). Актуальні   питання інтенсивної терапії. Голови:С.М. Гриценко, Р. Грех, У.А. Фесенко, В.Й. Лисенко
 14:00 -14:15Анестезия и интраоперационная интенсивная терапия   массивной кровопотери. С.М. Гриценко
 14:15 -14:30Гайдлайн на основі здорового глузду (Огляд британського   гайдлайну з рідинної терапії). У.А. Фесенко
 14:30 -15:00Інтенсивна терапія гострого ішемічного інсульту. Sandra Fairley (Великобританія)
 15:00 -15:15Застосування окремих методів   екстракорпоральної детоксикації в комплексі лікування хворих із цирозом   печінки. В.В. Авдєєв
 15:15 -15:45Безпека та ускладнення при виконанні спінальної та епідуральної аналгезії/анестезія в анестезіології, інтенсивній терапії та медицині болю. Роман Грех    (Великобританія)
 15:45 -16:00Застосування екстракорпоральної мембранної оксигенації   (ЕКМО) в інтенсивній терапії дихальної недостатності тяжкого ступеню. О.М. Дружина

 

Фаховий семінар (воркшоп), сесія   запитань та відповідей (зал В). Юридичні аспекти діяльності лікаря. Модератори: В.Г. Сердюк, О.О. Скорина, Ю.І. Налапко
14:00 -15:00Юридична безпека лікаря. Хто і що гарантує безпеку   лікаря за відсутності в нього необхідного обладнання?Що потрібно знати про скарги, претензії та позови   пацієнта до лікаря? Як захистити?

 

Фаховий семінар (воркшоп), сесія запитань та відповідей (зал В). Підходи   до організації системи інфекційного контролю у відділеннях інтенсивної  терапії на прикладі служби неонатології України. Модератори: Є.Є. Шунько, О.М. Ковальова, Ю.О. Гончарова,  Р.В.Кузенков
 15:00 -16:00Теоретичні принципи організації системи інфекційного контролю на рівні закладу та окремого структурного підрозділу.Практичні інструменти для запровадження системи інфекційного контролю у ВІТ (гігієнічна та антисептична обробка рук, стандарти виконання маніпуляцій та процедур тощо).Можливості сучасних клінічних інформаційних систем у моніторингу за епідеміологічною ситуацією у відділенні ІТ та контролем за антибіотикорезистентністю мікроорганізмів.

 

Сателітна школа-семінар (зал Е, радіологічний корпус). Інфузійна терапія   і нутритивна підтримка. Модератори: А.П. Мазур, Р.О. Ткаченко, А.М. Строкань
14:00 -14:25Роль парентерального   питания в комлексном лечении абдоминального сепсиса.А.П. Мазур
14:25 -14:50Нужны ли жировые эмульсии при проведении   парентерального питания?О.Ю. Сорокина
14:50 -15:15Современный подход к инфузионной терапии при   крититических состояниях.Р.О. Ткаченко
15:15 -15:40Различие подходов к проведению инфузионной программы в   хирургии и акушерстве.А.О. Жежер
15:40 -16:00Дискусія 

 

Фаховий семінар (воркшоп), для   завідувачів відділень та обласних спеціалістів (зал В). Організаційно-методичні питання поліпшення безпеки пацієнтів. Модератори: І.П. Шлапак, Ф.С. Глумчер, Р.М. Федосюк,  Роман Грех
16:15 -17:15Стартовий пакет з безпеки пацієнтів для служби   анестезіології України (проект та його обговорення). Р.М. Федосюк
17:15 -18:15Підходи до поліпшення безпеки пацієнтів у   Великобританії та США Роман Грех, Назар Калівошко

16.00-16:15 Перерва

Засідання (зал А).   Актуальні проблеми нейроінтенсивної терапії та респіраторної підтримки. Голови: І.І. Тітов, Д.М.   Сурков, М.М. Пилипенко
16:15 -16:45Інтенсивна терапія субарахноїдального крововиливуSandra Fairley
16:45 -17:00Обзор современных режимов вспомогательной вентиляцииД.М. Сурков
17:00 -17:15Неинвазивная вентиляция легких – глазами практикаВ.Ю. Артеменко
17:15 -17:45Ентеральне харчування у пацієнтів у критичному стані.Mirosław Czuczwar (Польща)
17:45 -18:00Ключові параметри безпеки пацієнта при проведенні   механічної вентиляції.М.М. Пилипенко
18:00 -18.15Дискусія 

 

П'ятниця, 25.04.14

Увага! Вперше проводиться КАДАВЕР ВОРКШОП (ознайомлення з методиками   регіонарної анестезії на трупі). Зал F,  патанатомічний корпус. Чотири групи   по 10 чол. за попередньою реєстрацією та оплатою участі.* В програмі: Топографоанатомічні особливості   розташування нервових сплетень, які блокуються під час анестезії верхньої та   нижньої кінцівок, поперекового сплетіння. УЗД візуалізація. Відпрацювання   техніки виконання блокад. Модератори: В.С. Фесенко, У.А. Фесенко, А.М. Строкань,   В.І. Коломаченко, Б.В. Михайлов, Назар Калівошко
9:00 -10:15

Група 1

 
10:20 -11:35

Група 2

 
11:40 -12:55

Група 3

 
14:00 -15:15

Група 4

 

* - Звертаємо увагу, що КАДАВЕР ВОРКШОП (ознайомлення з методиками   регіонарної анестезії на трупі) потребує додаткової оплати 150 грн та попередньої реєстрації.  Кількість місць обмежена. Учасники воркшопу безкоштовно отримують новий посібник "Периферична регіонарна анестезія", І.П.Шлапак, А.М.Строкань, 2014. Зареєструватися на Кадавер-воркшоп і сплатити реєстраційний внесок необхідно під час загальної реєстрації 24.04.14 з 8:30. Запитуйте у членів реєстраційної комісії під час реєстрації.

Засідання (зал А). Актуальні   питання, антибіотикотерапії та лікування тяжких інфекцій. Нутритивна   підтримка. Голови: Я.М. Підгірний, С.О. Дубров, Л.А. Харченко, М.В. Бондар
9:00 -9:15Antimicrobial Stewardship: опыт в Украине, первые   результаты проекта КБ «Феофания» Л.В. Шевченко
9:15 -9:30Особливості діагностики та ІТ сепсису в акушерстві Я.М. Підгірний.
9:30 -9:45Оригинальные и генерические препараты: вопросы   взаимозаменяемости Н.В. Бездетко
9:45 -10:00Генерики среди генериков. Л.А. Харченко.
10:00 -10:15ESKAPE инфекции: миссия невыполнима? Ю.І. Налапко
10:15 -10:30Лихоманка неясного генезу. М.В. Бондар
10:30 -10:45Нутритивна підтримка у ВІТ. С.О. Дубров
10:45 -11:00Методи оптимізації енергозабезпечення у хворих при   критичних станах. О.Ю. Сорокіна
11:00 -11:15Моніторинг і терапія пацієнтів після операції з приводу аденоми гіпофізу. Г.П. Пасічник

 

Засідання (зал В). Інтенсивна   терапія серцевої недостатності. Модератори: О.А. Лоскутов, О.А. Береговий
9:00 -9:15Анестезиологическое обеспечение пациентов с синдромом   низкого сердечного выброса. О.А. Лоскутов
9:15 -9.30Лечение синдрома низкого сердечного выброса у больных с   терминальной стадией сердечной недостаточности после коррегирующих операций   на серце. І.М. Кузміч
9:30 -9:45Экстракорпоральные методы коррекции гемодинамики у   пациентов с кардиогенным шоком. О.М. Дружина

 

Фаховий семінар   (воркшоп), сесія запитань та відповідей (зал В). Респіраторна підтримка. Модератори: Д.М. Сурков, М.М. Пилипенко
9:45 -10:15Вибір параметрів вентиляції при виражених порушеннях   механіки легень і респіраторного драйву у новонароджених та дітей. Д.М. Сурков
10:15 -10:30Вибір параметрів вентиляції при виражених порушеннях   механіки легень і респіраторного драйву у дорослих. М.М. Пилипенко
10:30 -11:00Інтелектуальні режими вентиляції. М.М. Пилипенко
11:00 11:15Відповіді на запитання, дискусія. 

 

Засідання (зал D, адміністративний  корпус). Актуальні питання дитячої анестезіології та інтенсивної терапії. Голови: А.В. Біляєв, І.В. Кисельова
9:00 -9:15Сколиоз, нейромониторинг и хирурги: чем может помочь   анестезиолог? А.О. Хмизов
9:15 -9:30Нерешенные вопросы терапии неонатального сепсиса. Д.М. Сурков
9:30 -9:45Индивидуализация подбора ПДКВ при ИВЛ у новорожденных. Л.Д. Танцюра
9:45 -10:00Вплив інтраабдомінального тиску на функцію газообміну у   дітей при виконанні лапароскопічних оперативних втручань. В.Р. Міщук
10:00 -10:15Выбор метода анестезии при лапароскопических операциях   у детей. Н.Ю. Мельник
10:15 -10:30Використання харчового вуглеводного напою у дітей перед   оперативними втручаннями. І.В. Кисельова
10:30 -10:45Електронний моніторинг індикаторів безпеки пацієнтів у   неонатальних відділеннях інтенсивної терапії. Р.В. Кузенков
10:45 -11:00Дискусія 

 

Фаховий семінар (воркшоп), сесія запитань та відповідей (зал С,   тренінговий клас, конферанс-центр, вхід з вулиці). Новітні аспекти   серцево-легеневої реанімації. Тяжкі дихальні шляхи. ATLS – міжнародний стандарт надання   допомоги при тяжкій політравмі. Модератори: В.О. Крилюк, О.О. Буднюк, О.Е. Доморацький, І.А. Кучинська,  Ірина Рибінкіна (Великобританія)
9:30 -10:30Ввідний тренінг. Представлення сучасної концепції   відпрацювання навичок серцево-легеневої реанімації та тяжких дихальних шляхів   на манекені SIMMAN 2.В.О. Крилюк І.В. Кузьмінський
9:30 -10:30Ввідний тренінг. Відпрацювання навичок системи ATLS при   тяжкій політравмі на манекені SIMMAN 2.В.О. Крилюк І.В. Кузьмінський
10:30 -11:00Тяжкі дихальні шляхи. Застосування сучасних методів   візуалізації гортані та інтубації.О.О. Буднюк, О.Е. Доморацький М.М. Синіцин
11:00 -11:30Новітні аспекти серцево-легеневої реанімації ALS.О.А. Галушко, І.А. Кучинська
11:00 -11.30Відпрацювання учасниками практичних навичок на   манекенах. 

 

11:15-11:30 Перерва

Засідання (зал А). Актуальні питання   анестезіології та ІТ. Голови: В.А. Лісецький, Ю.Ю.  Кобеляцький, С.І. Воротинцев
11:30 -11:45Повышение эффективности традиционных техник   послеоперационного обезболивания. Ю.Ю. Кобеляцький
11:45 -12:00Спінальна анестезія та периопераційне мультимодальне   знеболювання при лапароскопії: чи гарантована безпека пацієнта без ШВЛ? С.М. Бишовець
12:00 -12:15Комфортне для хворої анестезіологічне забезпечення   мастектомії з приводу раку молочної залози. В.А. Лісецький
12:15 -12:30Особенности коррекции системной гемодинамики и   гемостаза у пациентов с синдромом ВЧГ. А.М. Колесников
12:45 -13:00Интраоперационный on-line мониторинг центральной   гемодинамики у больных с ожирением. С.І. Воротинцев.

 

Фаховий семінар (воркшоп) для завідувачів відділень, сесія запитань та   відповідей (зал В). Делірій у ВІТ. Організаційні питання в інтенсивній терапії. Модератори: А.М. Колесников, М.В. Бондар
11:30 -12:15Британський та український підхід до лікування делірію   та психозів у ВІТ. Sandra Fairley (Великобританія) М.В. Бондар
12:15 -12:45Внедрения элементов страховой медицины в ОИТ – путь к   улучшению обеспечения ОИТ лекрарствами и расходными материалами. А.М. Колесников
12:45 -13:00Дискусія. 

 Обідня перерва 13:00-14:00 

13:50 -14:00Демонстрація постерних доповідей на плазмових екранах в  холі та їдальні (перший поверх).

 

Засідання (зал А).   Актуальні питання ІТ. Голови: І.Р. Малиш, А.А. Буднюк, Роман Грех, Ірина Рибінкіна
14:00 -14:30Сонографический мониторинг у пострадавших с тяжелой   политравмой. І.Р. Малиш.
14:30 -14:45Тромбоцитопения в сочетании с артериальной гипертензией   у больных акушерского и неакушерского профиля: осложнения и особенности   интенсивной терапии. А.А. Буднюк
14:45 -15:00Особенности мониторинга в посттравматическом периоде. Л.В. Згржебловская.
15:00 -15:15Современный взгляд на седацию в ОИТ: безопастность? О.Е. Доморацький
15:15 -15:45Особливості ведення психічно неврівноважених пацієнтів   з ВІП статусом. Роман Грех (Великобританія)

 

Засідання (зал В).  Актуальні питання анестезіології та ІТ. Голови: О.А. Галушко, Д.О. Дзюба
14:00 -14:10Удосконалений спосіб моніторингу периопераційної   безпеки. А.І. Денисенко
14:10 -14:20Симпатичні блокади в практиці анестезіолога: загрози та   ускладнення. В.М. Панов
14:20 -14:30Постпункційний головний біль. К.Ю. Шарлай
14:30 -14:40Профілактика стрес-виразок ШКТ у коматозних пацієнтів. К.М. Лобойко
14:40 -14:50Індекс аналгезії та ноцицепції – новий метод оцінки   якості знеболення. О.О. Шайда
14:50 -15:00Динамика иммунологических и вирусологических   показателей у больных, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и   гепатита С, оперированных в условиях общей управляемой гипертермической   перфузии. А.Б. Колтунова

 

Засідання (зал В).   Постерна сесія. Презентація доповідей регламент 2-3 хв. Голови: О.А. Галушко, Д.О. Дзюба

15:00 -15:10

Місцеві анестетики та ступінь пригнічення симпатичної   активності.Ю.О. Світлик
Випадкова інтраопераційна гіпотермія: несприятливі   ефекти та актуальність проблеми.В.Р. Горошко.
Синдром инфузии пропофола – этиология, клиника, профилактика».В.Г. Колесников
Оптимізація інтенсивної терапії гострого пошкодження   нирок у хворих з гострим отруєнням метадоном.А.Б. Кучма

 

Фаховий семінар (воркшоп), сесія   запитань та відповідей (зал В). Гострі питання антибіотикотерапії. Модератори: Л.А. Харченко; Ю.І. Налапко
15:10 -15:50Гострі питання антибіотикотерапії. Чи може пацієнт   перебувати у ВІТП і не отримувати а/б. Тривалість а/б терапії: стандартні   терміни чи клінічні показники? Л.А. Харченко, Ю.І. Налапко

15:50 -16:00 Перерва 

Фаховий семінар (воркшоп), сесія   запитань та відповідей (зал В). Алергічні та анафілактичні реакції в   анестезіології: розбір клінічних випадків. Модератори: А.В. Біляєв, М.В. Бондар
16:00 -17:00Презентація і обговорення клінічних випадків. І.В. Кисельова

 

Засідання (зал А). Актуальні   питання реґіонарної анестезії. Лікування болю. Голови: В.С. Фесенко, А.М.   Строкань, Назар Калівошко
16:00 -16:30Як зробити регіонарну анестезію швидшою та безпечнішою   в умовах надмірного навантаження та дефіциту часу?Назар Калівошко (США)
16:15 -16:30Ускладнення спінальної анестезії.В.С. Фесенко
16:30 -16:45Токсичність місцевих анестетиків.А.М. Строкань
16:45 -17:15Питання безпеки застосування регіонарної анестезії в акушерстві.Ірина Рибінкіна(Великобританія)
17:15 -17:30Анатомічне дослідження блокад на поперековому рівні.В.І. Коломаченко
17:30 -17:45Дискусія 

 

 17:45 -18:15 Дискусія, висновки, закриття симпозіуму